Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se zúčastní bohoslužby k uctění Mistra Jana Husa

Bohoslužbu vede za přítomnosti biskupského sboru patriarcha Církve československé husitské dr. Tomáš Butta společně s Pavlem Pechancem, královehradeckým biskupem CČSH a s Deborou Chytilovou, farářkou CČSH. Kázání pronese Juraj Dovala, brněnský biskup CČSH. Během bohoslužby vystoupí se svým projevem také kardinál Miloslav Vlk. Účinkuje Pěvecký sbor Kvintus, Dětský a mládežnický pěvecký sbor Jizerka. Bohoslužba bude vysílána v přímém televizním přenosu České televize a Českého rozhlasu.

V loňské roce vznikla ekumenická komise pro přípravu oslav Husovského jubilea v roce 2015, kdy si budeme připomínat 600 let od jeho smrti. Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR se rozhodly společně otevřít projekt komise s tématem „Mistr Jan Hus a jeho 'druhý život'“ a s cílem zhodnocení a objektivní pojmenování obrazu, který se o českém reformátoru vytvořil v minulosti s těžištěm v 19. až 21. století. Do projektu byly zapojeny důležité vědecké instituce, především teologické fakulty a Akademii věd ČR. Členy komise, která má připravit důstojnou oslavu významného výročí, jsou mimo jiné také pražský arcibiskup Dominik Duka OP, kardinál Miloslav Vlk, historik prof. Petr Čornej, děkani teologických fakult a další osobnosti akademického a církevního života. (Aleš Pištora)

04. 07. 2013