Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se zúčastní ekumenického setkání biskupů

Hovořit se ovšem bude také o jiných aspektech křesťanského života, kterými jsou například ekumenismus, komunikace, sdělovací prostředky atd. Účastníci setkání kromě návštěvy univerzitního institutu Sophia - Loppiano vzpomenou také na teologický odkaz Klause Hemmerleho. Hemmerle, který byl v letech 1975 – 1995 cášským biskupem, působil současně také jako profesor teologie v Bochumi a Freiburgu.

Historie setkávání biskupů – přátel Hnutí fokoláre sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů z 10 zemí a teolog Klaus Hemmerle se stal biskupem v Cáchách a také prvním koordinátorem této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. při této příležitosti řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“ V roce 1982 přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 25 let každoročně scházejí i biskupové různých křesťanských denominací. Po smrti biskupa Hemmerleho se v roce 1994 stal moderátorem setkávání pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. (ap)

23. 07. 2009