Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se zúčastní zasedání papežská rady pro média

Schůzka členů rady si pro svá jednání vytkla tři hlavní body. Předsevzala si zhodnotit aktivity papežské rady pro média za poslední dva roky, zamyslet se nad tím, na co zaměřit práci a aktivity příštího roku, a rozhodla se na plenárním zasedání předložit první nárys nového dokumentu o pastorační úloze sdělovacích prostředků. Celý čtyřdenní program bude završen papežskou audiencí 29. října.

Zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky, které příští týden proběhne v Apoštolském paláci ve Vatikánu, bude pracovat především na dokumentu, který se zaměřuje na nejnovější rozvoj informačních technologií, sdělovacích prostředků samotných a rozrůstání se "digitální" kultury. Práce bude probíhat ve skupinách. Uvažovat se bude také nad formací pracovníků v oblasti médií. Cílem je zvážit nové možnosti práce se sdělovacími prostředky v oblasti pastorace.

Papežská rada pro sdělovací prostředky je "vatikánským ministerstvem" pro média a mediální práci. Z původní Papežské komise pro vzdělávací a náboženské filmy, která ve svých začátcích v roce 1948 měla pouhých pět členů, se postupem času stala významnou vatikánskou institucí. Několikrát ve své historii změnila název s tím, jak se rozrůstaly její úkoly, až se z ní v roce 1989 stala Papežská rada pro sdělovací prostředky. Od prvopočátku se komise podílela na přípravě zásadních dokumentů týkajících se médií.

Nejen rozmach médií a posilování jejich významu ve společnosti, ale také výborná práce komise vedla k tomu, že II. vatikánský koncil věnoval problematice médií jeden z dekretů - "Inter mirifica". Na jeho základě vypracovala komise postupně další čtyři významné dokumenty (pastorální instrukce "Communio et progressio" – 1971, pastorální instrukce "Aetatis novae" – 1992, dokument „Etika ve sdělovacích prostředcích“ – 2000, dokumenty "Církev a internet" a "Etika na internetu" – 2002). V roce 1975 byla komise zodpovědná za historicky první přímý přenos satelitní televizí. Slavnost otevření Svaté brány vidělo nejen několik tisíc poutníků, ale také miliony lidí na celém světě.

Členy této rady je v současné době řada kardinálů, biskupů a expertů z různých zemí světa, kteří se pravidelně jednou za rok sjíždějí na plenární zasedání do Vatikánu. V čele mediální rady stojí arcibiskup Claudio Maria Celli. (ap)

20. 10. 2009