Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk vede exercicie pro kněze

Několikadenní duchovní obnova pro skupinu kněží, kterou vede pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, spočívá především v modlitbě, mlčení, společných bohoslužbách a přednáškách na téma „Slovo Boží v životě kněze“. Na Svaté Hoře je pro exercicie postavena zvláštní budova nazývaná exerciční dům. V něm probíhá několik desítek kurzů ročně.

Exercicie, duchovní cvičení (latinsky exercitia spiritualia) jsou formou duchovní formace. Jejich účelem je zanechat po nějakou dobu každodenního obstarávání a pokusit se dojít prostřednictvím ztišení, meditace a modliteb prohloubení duchovního života. Již v dávných dobách se skupiny křesťanů podle Ježíšova příkladu na poušti odebíraly na osamělá místa, obvykle v postní době. Sv. Eutymius (5. stol.) byl nadšeným propagátorem těchto zvyků. Ve středověku měly mnohé kláštery pro tento účel uzpůsobené pokoje a někdy „poustevny“. Známá jsou také duchovní cvičení z dob mystiky 14.–15. století. V 16. stol. dal nový podnět k duchovním cvičením sv. Ignác z Loyoly, zakladatel řádu jezuitů. Zavedl tzv. velké (30denní) a malé exercicie (často týdenní). Pro kněze, řeholníky a seminaristy je povinností konat tzv. malé exercicie jednou za rok. (ap)

18. 11. 2009