Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk vzpomene na Josefa Luxe

Když papež Benedikt XVI. při své nedávné návštěvě České republiky promlouval k představitelům politického života a oslovoval je jako věrné služebníky, kteří pokorně slouží svému lidu, zdůraznil nenahraditelnou úlohu křesťanství při formování svědomí Evropana. Doslova řekl: „V tomto smyslu bych rád ocenil hlas těch, kteří se dnes v této zemi i v celé Evropě – zdvořile, ale s rozhodností – snaží uplatnit svoji víru ve veřejné sféře v naději, že společenská pravidla a normy budou formovány touhou žít podle pravdy, která každého člověka osvobozuje.“ Přestože je to již 10 let, co Josef Lux zemřel, kardinál Vlk se domnívá, že hlas tohoto křesťanského politika v naší veřejné sféře nějak působí a že je dále nesen jeho následovníky.

Pražský arcibiskup kardinál Vlk k nadcházejícímu výročí Josefa Luxe zmínil: „Naše současná situace je plodem toho, že politici do své veřejné činnosti nevstupovali vybaveni potřebnými důležitými hodnotovými zásadami, se kterými do politiky vstupoval Josef Lux, vybaven i silnou duchovní zkušeností z doby komunismu. Do veřejného života nepřicházel, aby udělal kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro společnosti s plným osobním nasazením a láskou. On totiž uvěřil v lásku jako důležitou hnací sílu nejen osobního života, ale i jako základu rozvoje společnosti.“ Kardinál Vlk považoval Josefa Luxe za svého přítele a nikdy se tím netajil. Cenil si toho, jak řekl v promluvě při posledním rozloučení, že „pro něj život nebyl plochý, přízemní, jen konečný, ale měl silný vertikální rozměr, rozměr nekonečnosti, nesmrtelnosti.“ Jelikož měl kardinál Vlk zájem na tom, aby pokračovalo dílo, které Josef Lux začal, stal se členem čestného výboru Nadačního fondu Josefa Luxe.

Josef Lux, významný český politik 90. let 20. století, se narodil 1. února 1956 v Ústí nad Orlicí. Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně pracoval v zemědělském družstvu Zálší jako zootechnik. V roce 1990 byl kooptován do Federálního shromáždění a na podzim téhož roku byl zvolen předsedou Československé strany lidové. Od roku 1992 zastával funkci předsedy KDU-ČSL. V letech 1996–1999 byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Byl vicepremiérem a ministrem zemědělství v obou vládách Václava Klause (1992–1998) a v poloúřednické vládě Josefa Tošovského (1998), jejíž sestavení dojednal. V roce 1998 odstoupil ze zdravotních důvodů ze všech svých funkcí. Zemřel  21. listopadu 1999 v Seattlu. Roku 2000 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy. (ap, foto: www.fondlux.cz)

13. 11. 2009