Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinála Berana připomene konference ve Spáleném Poříčí

Program bude zahájen v neděli 17. května v 10:00 hodin v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, kde biskup František Radkovský pronese úvodní slovo na téma odkaz kardinála Berana a zazpívá sólistka Státní opery Praha, mimo jiné i píseň Čechy krásné, Čechy mé. Poté v 10.30 hodin bude následovat mše svatá s gregoriánským chorálem na památku kardinála Josefa Berana, celebrovaná biskupem Františkem Radkovským.

Odpolední nedělní program bude pokračovat ve Spáleném Poříčí od 14:00 hodin přehlídkou lidových řemesel na nádvoří hotelu Ve dvoře a od 17:00 hodin slavnostní mší svatou v kostele sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí, celebrovanou opět biskupem Františkem Radkovským.

V pondělí 18. května proběhne ve Spáleném Poříčí v prostorách hotelu Ve dvoře vlastní odborná konference pro historiky a zainteresovanou veřejnost.
Dopoledne od 9:00 hodin vystoupí:

-         Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D. z Historického ústavu AV v Praze s přednáškou „Stát proti církvi“,

-         Stanislava Vodičková DiS., „Sledování kardinála Berana Státní bezpečností v letech 1948–1969“  a další.

Odpolední blok začne ve 14:00 hodin za účasti představitelů Plzeňského kraje a primátora města Plzně Pavla Rodla. Z odborníků vystoupí

-         PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Katedra církevních dějin UP, „Případ Beran – jednání mezi státem a církví“,

-         PhDr. Jiří Plachý, VHU, Praha „Perzekuce katolické církve v době komunistického režimu“

-         Mons. Vladimír Gajdušek, "Právní aspekty procesu kanonizace". K uvedeným tématům bude také prostor pro diskusi, jíž se může zúčastnit kdokoliv z řad široké veřejnosti.


Od 14:00 hodin bude ve Spáleném Poříčí probíhat staročeský jarmark lidových řemesel. Mimořádně bude pro veřejnost otevřený zámek ve Spáleném Poříčí, v němž sídlí Církevní střední odborná škola.
Spojení je autobusem z CAN Plzeň nebo vlakem do Nezvěstic a dále přestup na navazující autobusový spoj.

13. května - 7. června výstava Jaroslava Hodka: Josef kardinál Beran – Odchody a návraty v  hotelu Ve dvoře.

Převzato z TS ČBK.

15. 05. 2009