Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinálové Duka a Vlk budou diskutovat o osmašedesátém

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru. Řady mnoha bratří a sester, kteří se v komunistickém režimu navzdory „tíze dne a horku“ [Mt 20,12] snažili poctivě žít svoji víru, významně rozšířili a posílili svědkové víry, nedávno vyšlí z vězení. Jménem církve se znovu přihlásili o svá práva, stali se hlavními nositeli obnovy jejího života a nabídli své služby i společnosti. Mohli přitom počítat s novou generací Kristových následovníků, kteří prožívali vnitřní zrání ve víře i v občanských postojích v uvolněných poměrech 60. let. Z této symbiózy se následně vytvářelo širší zázemí pro zápasy o udržení věrohodnosti církve v normalizačních 70. a 80. letech.

Dana Němcová (1934), vystudovala psychologii na FF UK (1953–1958). Po podpisu Charty 77 byla propuštěna ze zaměstnání, pracovala jako uklízečka a domovnice. Patřila k zakladatelům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978). V roce 1979 strávila půl roku ve vyšetřovací vazbě, poté byla za podvracení republiky podmínečně odsouzena na 2 roky vězení. V letech 1990–1992 poslankyně Sněmovny národů Federálního shromáždění, poté mj. byla předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a pracovala v Poradně pro uprchlíky.

P. Pavel Kuneš (1937) studoval na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze vysvěcen roku 1961. V letech 1966–1968 byl rektorem kostela sv. Ignáce v Praze, 1968–1970 kaplanem u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, v téže době redaktorem Katolických novin. Poté byl farářem v Klecanech (1971–1999), přitom v letech 1990–1994 působil v redakci Náboženského vysílání ČT. Roku 2000 přišel jako farář do Vršovic a učil na Arcibiskupském gymnáziu, od roku 2011 je administrátorem v Odolené Vodě.

J. E. Dominik kardinál Duka OP (1943) je od roku 2010 arcibiskupem pražským a letos byl jmenován kardinálem.

J. E. Miloslav kardinál Vlk (1932) byl od roku 1990 biskupem v Českých Budějovicích, v letech 1991–2010 arcibiskupem pražským. Kardinálem byl jmenován roku 1994. (www.dominikanska8.cz)

25. 04. 2012