Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Karel IV. a jeho etické poselství dnešku

Přednášku, po níž bude následovat diskuze, pořádá Společnost pro etiku v ekonomice, hnutí KAP a síť sociálního dialogu. Garantem pořadu je Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

Luděk Rychetník ve svém článku pro Distanci (2003, ročník 6/3), v němž se mimo jiné zabývá také etickými impulzy Karla IV., píše: „Umění dobré vlády je konkrétní a praktické ... a je proto obtížné vyjádřit je slovy, teoretickým návodem. Ideální školou je účast v praktické politice pod dohledem a ve spolupráci s dobrým zkušeným státníkem. ... Rady vladařům, tzv. „knížecí zrcadla“, „zrcadla prince“, formulující principy dobré vlády, se v Evropě četly od středověku. Typickou formou byly práce typu De regimine principum (O vládě prince), z nichž první psal (a nedopsal) Tomáš Akvinský a druhou napsal Egidius Colonna v roce 1285 jako učebnici dobré vlády pro svého žáka, budoucího francouzského krále Filipa Sličného. Vita Caroli, vlastní životopis Karla IV., je psán jako jakési „zrcadlo“ pro poučení jeho nástupcům. Je pozoruhodný tím, že vedle obecných rad (v prvních dvou kapitolách) líčí (v dalších 18 kapitolách) Karel svůj život jako příklad. ... Zrcadla byla vesměs normativního rázu: nabádala čtenáře ke klasickým ctnostem a zdůrazňovala zbožnost, rozvahu, spravedlnost a velkomyslnost. Dnes však je z nich nejznámější zcela odlišný Machiavelliho Vladař, který se pojetím politiky, filosofie a náboženství vymyká svým předchůdcům.“ Toto pojetí je nejen nejznámější, ale možná i v praxi nejrozšířenější. Může být vize císaře Karla IV. v dnešní době aktuální?

Setkání se koná v úterý 14. října 2008 od 16:30 v sále Farního domu u kostela sv. Cyrila a Metoděje (3. poschodí), Praha-Karlín, Křižíkova 57.

Spojení: Metro B - Křižíkova, směr: Karlínské náměstí; nebo  metro C - Florenc, tramvají  8 nebo 24 směr Karlín - jedna stanice (Karlínské náměstí); Křižíkova ulice prochází před kostelem, Farní dům je vzdálen asi 120 m od kostela směrem od centra po levé straně. (ap)

08. 10. 2008