Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Karel Škréta z Týnského chrámu součástí výstavy Národní galerie

Připravovaná výstava, která se uskuteční v termínu 26. listopadu 2010 – 10. dubna 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze, je koncipována jako vůbec nejrozsáhlejší přehlídka tohoto významného zakladatele barokního malířství v Čechách. Rozsah projektu Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo bude srovnatelný například s rozsahem výstavy Albrecht z Valdštejna, ale koncepcí a charakterem vystavených uměleckých děl  bude zcela jiná. Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž řada doprovodných aktivit. Vedle prací samotného Škréty se představí také díla jeho syna Karla Škréty ml., práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého pobytu v Německu a v Itálii, případně obrazy, na které navázal a jimiž se nechal inspirovat ve své vlastní tvorbě.

V kostele Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském se dochoval v původním umístění jedinečný soubor oltářních obrazů Karla Škréty, významný jak rozsahem tak kvalitou. Týn byl jako nejvýznačnější staroměstský chrám odňat po Bílé hoře utrakvistům a jeho barokní výzdobu, nesenou již ve striktně katolickém, potridentském duchu, finacovaly přední měšťanské rodiny. Zvýšené nároky na reprezentaci odpovídaly společenskému vzestupu patriciátu po třicetileté válce. Je logické, že mnozí donátoři svěřili tvorbu oltářních obrazů právě Karlu Škrétovi, který se již od počátku čtyřicátých let 17. století těšil v Praze uznání a navíc se záhy sám domohl postavení váženého staroměstského měšťana.

Při příležitosti představení unikátního exponátu připravované výstavy pořádá Národní galerie ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 15. června 2010 ve 14.00 hodin v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. (Čas a místo setkání: 13.45 hodin před hlavních vchodem do Týnského chrámu. Bližší informace: Petra Jungwirthová,  tisková mluvčí Národní galerie v Praze, 606 166 513, e-mail: jungwirthova@ngprague.cz) (Aleš Pištora)

10. 06. 2010