Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Karlovo náměstí ožije Svatojánskou poutí

Svatojánskou pouť již po šesté pořádá Duchovní správa při kostele sv. Ignáce a občanské sdružení Divadlo VJečné včele s herečkou Janou Radojčičovou. Novinkou letošního ročníku bude propojení poutě s akcí „Kontejnery k světu“, v jejímž rámci bude zřízena „fashionbook“ čítárna duchovní literatury.

Pouť zahájí ranní pobožnost ke sv. Janu Nepomuckému v kostele sv. Ignáce, odkud v 10.00 hodin vyrazí na Karlovo náměstí průvod, vedený jazzovou kapelou Bridge Band a chůdaři z Long Vehicle Circus. Obě umělecká seskupení pak vystoupí na pódiu v horní části Karlova náměstí, kde si účastníci budou moci vyslechnout také koncerty kapel mnoha žánrů. V podání Jidiš ve třech v čele s Hanou Frejkovou letos zazní staropražské písně. Představí se také pražský smíšený pěvecký sbor Lucky Voice Band, jazz-punková skupina The Háro, Jazzoví kluci s Anou Almeidou, svatoignácká schola Rytmig a večer na Karlově náměstí zakončí kapela JZD. Celým programem budou slovy i kouzly provázet studenti VOŠ herecké v Praze – Michli, Lucie Lichnerová a Jenda Komberec.

Vážné hudbě budou patřit oba poutní kostely. V chrámu sv. Ignáce na pouti již pošesté vystoupí soubor zobcových fléten vedený Blankou Vysloužilovou, Vivat Flauto, a v podání vokálního tria MAKABARA, jehož název představuje složeninu jmen tří talentovaných nevidomých zpěvaček, zde zazní hebrejské písně. V kostele sv. Jana Nepomuckého si účastníci budou moci poslechnout recitál Jany Levitové.

Část Karlova náměstí bude vyhrazena představením Divadla VJečné, které bude svými kramářskými písněmi připomínat životy svatých – sv. Jana Nepomuckého, sv. Cyrila a Metoděje a 14ti umučených bratří františkánů.

Na své si přijdou také děti. Na Karlově náměstí pro ně budou připraveny klasické pouťové atrakce, ale budou si moci také zasoutěžit a rozvíjet svůj talent ve výtvarných dílnách. V zahradě jezuitské rezidence na Ječné 2 prožijí pohádkový den s Divadlem Matky Vackové. Budou si také moci vyzkoušet hru na africké bubny a s paní Miladou Kares se na kytaře vypravit na historickou jízdu světem hudby.

Duchovním vrcholem pouti bude slavnostní mše svatá, kterou bude v kostele sv. Ignáce celebrovat provinciál českých jezuitů Josef Stuchlý. Večerní program v jezuitské rezidenci na Ječné pak završí přednáška výtvarníka a sochaře Petra Váni o jeho vztahu ke sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii.

„Otevíráním jara“ pouť navazuje na starodávné pražské poutě. Kolem nich se soustředil společenský život, a proto i na Svatojánské pouti si „to svoje“ najde každý, od dětí až po jejich prarodiče. Pouť je zaměřena na setkávání a sbližování lidí různých generací, ras, kultur, náboženství i názorů. Chce stavět mosty mezi minoritami a majoritou. S tím souvisí i volba patrona pouti – sv. Jana Nepomuckého, který je patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova, ale také patronem mostů. Během pouti se rovněž samotné Karlovo náměstí stane jakýmsi duchovním mostem, spojujícím chrám sv. Ignáce s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Více na www.jesuit.cz. (Lenka Češková, Aleš Pištora)
15. 05. 2013