Vyhledávání Menu

Karlovský chrám nabízí mimořádné prohlídky


V rámci 700. výročí narození císaře Karla IV. se 8. května 2016 od 14.45 hodin koná komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Mezinárodní oslavy Otce vlasti vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude v sobotu 14. května 2016 od 11.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.


60096

Foto: Michal Kmínek / Wikimedia Commons


Komentované prohlídky karlovského chrámu probíhají také o dalších květnových nedělích (22. 5. a 29. 5., vždy od 14.45 hodin). Prohlídka 8. května bude ovšem mimořádně obsáhlá a tematicky zaměřená na vztah Karla IV. a karlovského chrámu.

Akce připomínající významné výročí se odehrávají především v hlavním městě. Arcibiskupství pražské se podílí hned na několika z nich. Kromě prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého je to např. výstava „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, Národní technické muzeum (od 12. května), komentované prohlídky pražských chrámů založených Karlem IV. (14. a 15. května), či výstava „Císař Karel IV. 1316-2016“, Národní galerie v Praze/Valdštejnská jízdárna (od 15. května) nebo vydání několika publikací spojených s životem a dílem českého krále a římského císaře Karla IV.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého

Kostel v Praze na Karlově založil jako součást kanonie augustiniánů kanovníků v rámci velkorysé výstavby Nového Města císař Karel IV., který chtěl těmito svými zakladatelskými počiny pozvednout význam Prahy na úroveň odpovídající hlavnímu městu Římské říše. Odpovídá tomu i značně nezvyklá podoba kostela související s jeho patrociniem. Osmiboký půdorys lodi kostela přímo odkazuje na hlavní stavbu cášské falce Karla Velikého, kostel Panny Marie, který byl postaven na šestnáctiúhelníkovém půdoryse s vnitřním oktogonem. Významu kostela odpovídá i jeho zasvěcení Panně Marii jako matce Boží a Karlu Velikému jako obnoviteli Římské říše. Více o karlovském kostele na https://kostelnakarlove.com. Více o prohlídkách na http://karel700.cuni.cz/KAREL-85.html. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 05. 2016