Vyhledávání Menu

„Karolky“ - setkání při příležitosti svatořečení Jana Pavla II.

V sobotu 17. května 2014 se v klášteře dominikánů u sv. Jiljí v Praze bude konat setkání při příležitosti svatořečení Jana Pavla II. Mši svatou bude spolu s polskou komunitou od 15.15 hodin v kostele sv. Jiljí sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který ustanovil Jana Pavla II. patronem polské farnosti v Praze.

Slavnost, kterou pořádá polská římskokatolická farnost v Praze ve spolupráci s dalšími polskými institucemi, začíná od 14.30 hodin meditací s hercem Dariuszem Kowalskim. Po mši svaté začíná v ambitu kláštera beseda. Připraven je program pro děti, knižní veletrh. Zpívat bude horalský sbor „Śleboda“, nabízena budou tradiční polská jídla.

„Karolky“ jsou oslavou svatořečení Jana Pavla II., který se z pokynu pražského arcibiskupa stal patronem polské farnosti v Praze. Farnost byla zřízena v roce 2005, ale pastorace Poláků v Praze existuje již od roku 1990. Jedná se o tzv. personální farnost, shromažďující Poláky z oblasti pražské arcidiecéze. Farnost se schází v prostorách dominikánského kláštera na Starém Městě, a bohoslužby v polském jazyce se slaví v kostele sv. Jiljí. „Karolky“ by měly být zároveň příležitostí pro Čechy seznámit se blíže s Polskem, jeho kulturním bohatstvím a odkazem Jana Pavla II. (Hieronim Kaczmarek OP)

Aleš Pištora 13. 05. 2014