Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vědecká katechetická konference na Svatém Hostýně

Konferenci pořádá Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

S odbornými příspěvky na konferenci vystoupí prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Biblická východiska křesťanské iniciace); doc. Dr. František Kunetka, Th.D. (Křesťanská iniciace v církvi starověku) a Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (Katechumenát v současnosti v naší zemi). Program konference 

Konference jako forma dalšího vzdělávání je určena především diecézním katechetickým střediskům, osobám pracujícím v oblasti křesťanské iniciace v místních církvích a dalším, kterým je svěřena řídící odpovědnost v katechizaci.

Vzhledem k situaci v našich diecézích se zdá vhodné, aby pořádaná konference nebyla zaměřena pouze vědecko-teoreticky (odborné reflexe z úhlu pohledu teologických oborů), ale posloužila též k obohacení účastníků v rovině praxe.

Konferenční poplatek je stanoven následovně: 700,- Kč (cena zahrnuje náklady na organizaci, zajištění ubytování a všeho stravování); 150,- Kč (cena zahrnuje pouze náklady na organizaci, bez nároku na stravu a ubytování).

Více informací: http://katechet.cirkev.cz

Úvodní konference se konala v roce 2006 ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a věnovala se tématu Katecheze - realita a vize. Druhou konferenci pořádala Katechetická sekce ČBK společně s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2007 na téma Náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech.

Kontakt: Česká biskupská konference, Katechetická sekce, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 513, 220 181 305, mob.: 731 604 459, e-mail: katechet@cirkev.cz.

Foto: II. vědecká katechetická konference (2007) 

(aj)

10. 09. 2008