Vyhledávání Menu

Statistiky o katechezi

Z dotazníků o katechetické službě farnosti zpracováváme jednak celoroční statistiky, jednak trendové grafy, které sledují vybrané údaje za všechna léta, po něž dotazníky vybíráme.

Celková statistika roku 2015 / 2016


Trendy sledujeme v těchto oblastech:

  • Počty katechizovaných ve farnosti celkem
  • Počty katechizovaných přijímající iniciační svátosti 
  • Počet katechetů předškolních dětí
  • Počet katechetů školáků
  • Počet katechetů mládeže
  • Počet katechetů dospělých
  • Struktura katechetů podle udělených kanonických misí
  • Struktura katechetů podle vzdělání (vysokoškoláci, absolventi katechetického kurzu, jiná formace, výjimka z formace)
  • Struktura katechetů podle pohlaví
  • Struktura katechetů podle věku


Trendové tabulky jsou součástí celkových statistik.

03. 05. 2016