Vyhledávání Menu

Katecheze - ke stažení

4472Kanonické mise

4470Dotazníky pro farnosti - statistiky

4471Dohody o prac. činnosti

4469Normy a dokumenty církve


Kanonické mise ke katechetické službě

Toto pověření ordináře musí mít každý laik, kterého duchovní správce vybere, aby jménem církve soustavně a organizovaně vykonával katechetickou službu, tzn.:

a) vedl skupinové přípravy - katecheze k přijetí svátostí (křest, svátost smíření, svaté přijímání, biřmování, manželství, svátost nemocných) všech věkových skupin;

b) individuálně katechizoval - připravoval katechumena k přijetí křtu nebo dospělé křesťany k udělení jiných svátostí;

c) vedl systematické farní katecheze (katechetickou výuku) dětí a mládeže;

d) vedl jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření: např. katecheze mládeže, rodičů, seniorů …, biblické hodiny, hovory o víře, studium Katechismu, atp.

Podrobné podmínky a formulář žádosti ZDE

 

Normy a dokumenty církve

Obecné i místní normy a dokumenty katolické církve týkající se katechetické služby ZDE.

18. 06. 2015