Vyhledávání Menu

Odkazy

Nabízíme vám několik odkazů, na nichž můžete získat mnoho užitečných textů, informací nebo podnětů pro vaši katechetickou činnost!

Arcibiskupství pražské

Arcibiskupství pražské - hlavní stránka
Referát církevního školství
Pastorační středisko
Centrum pro rodinu
Centrum pro mládež


Oficiální stránky
Oficiální stránky Vatikánu
Oficiální stránky katolické církve v ČR
Církevní školství v ČR
Katechetická sekce ČBK
Sekce pro mládež ČBK


Ostatní katechetická centra v ČR

Katechetické centrum Biskupství brněnského
Diecézní katechetické středisko Biskupství českobudějovického
Katechetické centrum Litoměřice
Katechetické a pedagogické centrum Královéhradecké diecéze
Katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého
Centrum pro katechezi Biskupství ostravsko-opavského
Diecézní katechetické středisko Plzeň

 

Praktické odkazy


    Katechetika

Katechetický věstník
Katecheze.cz
(Nejen) křesťanské divadelní hry a scénky
Katecheze a duchovní zamyšlení
Katecheze dětí - Petra Macháčková (ČCE)
Knihovna Tiskového apoštolátu FATYM
Animátoři.cz - stránky pro animátory společenství seniorů
Katecheze Dobrého pastýře
Liturgie (je také) pro děti
Smyslově-symbolická metoda Franze Ketta

 

Z webových stránek Skleněný kostel jsme převzali následující odkazy na webové stránky v angličtině:

DLTK´s Bible Activities. Asi nejobsáhlejší internetové stránky, nabízející biblické omalovánky, skládanky, hry, hlavolamy, bludiště či recepty. Většinu materiálu lze použít i bez znalosti angličtiny.

Children´s Preschool Bible Games. O něco méně rozmanitá nabídka, výhodou však je třídění materiálů podle věku dětí předškolního věku. Především omalovánky a bludiště. 

Free Christian Software Directory. Neplacené programy s biblickou tematikou pro osobní počítače.

Bible & Missionary Mazes. Bludiště s biblickou a misijní tematikou. Online i verze pro tisk.


   Nakladatelství a vydavatelství

Karmelitánské nakladatelství
          Katechismus katolické církve
Samuel - biblická práce s dětmi
Paulínky
Portál
Doron
Matice cyrilometodějská
Kartuziánské nakladatelství

   Média

Duha - katolický časopis pro chlapce a děvčata
Nezbeda - zábavný křesťanský měsíčník pro děti
In! - dívčí svět
Tarsicius - časopis pro kluky u oltáře
Amen je časopis pro hlubší vzdělání v katolické víře. Jednotlivá čísla jsou monotematická, čímž je dána jeho nadčasovost - jednotlivá čísla a ročníky tvoří jakýsi cyklus soustavného vzdělávání a prohlubování duchovního života. Je vhodný jak pro vzdělání katechetů samotných, tak pro využití při katechezích dospělých.
Radio Proglas
TV Noe - televize dobrých zpráv


    Jiné

Biblenet.cz
České katolické biblické dílo
Papežská misijní díla
Brněnská tisková misie


   Teologické vzdělávání

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc
Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická
03. 05. 2016