Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katechismus pro mladé vychází v češtině

Původní iniciativa vydat tuto publikaci vzešla od kardinála Schönborna, vídeňského arcibiskupa. Právě v německém jazyce byla tato kniha sepsána, ale bude postupně přeložena do celkem 25 světových jazyků, včetně češtiny. Vydání katechismu zaštítil i sám papež Benedikt XVI, který k této publikaci napsal předmluvu.  

Oficiálně byl YouCat představen na tiskové konferenci v německé Mohuči již 5. dubna 2011 a v České republice byl uveden na trh pouze o dva dny později  „Vysvětlit křesťanskou víru v jazyce mladých lidí, je velmi významný počin, protože právě to jim může ukázat cestu k víře a církvi, a nebo jejich víru posílit a upevnit“, říká k vydání katechismu pro mladé pražský arcibiskup Dominik Duka, předseda České biskupské konference.  Katechismus vychází před letošnímu srpnovými oslavami Světových dnů mládeže, které se budou konat ve španělském Madridu a všichni mladí lidé, kteří se do Madridu rozjedou, by jej měli obdržet zdarma jako součást „balíčku poutníka“. Karmelitánské nakladatelství vydává YouCat v nákladu 2500 kusů a z toho 1600 kusů obdrží Sekce pro mládež ČBK, která katechismus bude účastníkům madridského setkání distribuovat prostřednictvím diecézních center pro mládež. YouCat si budou moci ostatní zájemci zakoupit v prodejnách Karmelitánského nakladatelství nebo prostřednictvím internetového obchodu Karmelitánského nakladatelství.

Katechismus pro mladé zprostředkovává úhrn katolické víry tak, jak byla předložena Katechismem katolické církve, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, a nemá v úmyslu ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí. Následný komentář má čtenářům poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru najdeme věcný a jmenný rejstřík, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. (www.cirkev.cz)

11. 04. 2011