Vyhledávání Menu

Katedrála v době probouzení národů

- sv. Petr v Kolíně nad Rýnem a sv. Vít v Praze (konference o katedrále IV.)

30679

Karl Friedrich Schinkel: Středověké město u řeky, 1815, Nationalgalerie Berlin


pátek 21. listopadu 2014, 13.00 hodin

sál kardinála Berana, Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 16, Hradčany

pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta, Arcibiskupství pražské a CTU při KTF UK


Letošní konference o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem bude již čtvrtým ročníkem setkání představitelů evropských katedrál. Tato setkání – v minulých letech jsme se věnovali katedrálám v Paříži, Krakově a Miláně - se snaží představit souvislost pražského metropolitního kostela s ostatními evropskými katedrálami a ukázat tak univerzalitu fenoménu katedrály, ale zároveň také jedinečnost té pražské. Tématem konference bude „Katedrála v době probouzení národů“. Účastníci konference si položí otázku, jak se jednotlivé fáze národního obrození zapsaly do dostavby katedrály, resp. jakou roli hrála tato dostavba v rámci národní otázky. Konference je zároveň součástí oslav 670. výročí tzv. „položení základního kamene“ ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Program konference:

13:00 – úvodní slovo kardinála Dominika Duky OP

13:10 – kardinál Joachim Meisner: Katedrála sv. Petra a národní otázka dnes

14:00 – Michael Hauck: Odraz otázky národního hnutí v dostavbě katedrály sv. Petra

15:00 – přestávka

 

15:15 – Martin Herda: Zpráva o údržbě a provozu pražské katedrály

15:25 – Ondřej Pávek: Zpráva o aktivitách v pražské katedrále

15:35 – Miloš Havelka: Katedrála sv. Víta a národní obrození

16:35 – Taťána Petrasová: Národní nebo politický program dostavby katedrály sv. Víta v Praze?

17:35 – přestávka

 

18:00 – panelová debata – Národní obrození, katedrála a dnešek (Dominik Duka OP, Joachim Meisner, Michael Hauck, Miloš Havelka, Taťána Petrasová)

Konferenci, která je určena všem zájemcům o fenomén katedrály budou moderovat Aleš Pištora a Norbert Schmidt. Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

 

Snahy dovršit stavbu katedrály souvisí s kulturními, politickými, sekularizačními a národními pohyby 19. století a objevují se v celé Evropě. U Svatovítské katedrály se do popředí dostaly vlivy tradiční barokní zbožnosti (zejména ve spojení s kultem Jana Nepomuckého) a německého romantismu podníceného znovuobjevováním výtvarné hodnoty gotiky. Vliv měly příklady dostavby jiných evropských katedrál (Chartres, Notre-Dame v Paříži, Westminster atd.). Hlavním inspiračním zdrojem pro pražskou katedrálu a „sen o její dostavbě“ se ovšem stal právě dóm v Kolíně nad Rýnem.

V roce 1859 po několikaleté práci přípravné komise byla založena Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta. Ideu završit budování katedrály nerealizoval ani panovník ani církevní instituce, přestože jedním z nejvýznamnějších představitelů byl vedle hraběte Františka Thuna svatovítský kanovník Václav Michael Pešina. Oba obnovu katedrály chápali jako „svatý trojhlas“ náboženského, národního a uměleckého významu.

Přestože dostavba kolínského dómu a pražské katedrály probíhala v podobné dějinné atmosféře, existují mezi oběma zásadní rozdíly spočívající v motivech pro dostavbu, politizaci samotné události anebo vnímání tohoto podniku veřejností či různými konfesemi. Nepřehlédnutelná je také odlišná souvislost dostavby a národnostních otázek v obou zemích. Právě srovnání dvou historických příkladů by mělo pomoci objasnit některé zajímavé otázky významné i pro naši dobu. Skutečnost, že je souvislost katedrály a „národní myšlenky“ stále aktuální, není třeba dokazovat. (Aleš Pištora, Norbert Schmidt)

DEUTSCH

ITALIANO


registrace na konferencimichal.breza@apha.cz

Souvislosti:

O předchozích ročnících Konference o katedrále

Oslavy 670 let od založení katedrály sv. Víta

Katedrála v siločarách času

Pozvánka

Aleš Pištora 18. 11. 2014