Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katedrála v siločarách času

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha není jen umělecky navršeným kamením či předmětem někdejšího zajímavého právního sporu. Není ani pouze kusem historie, i kdyby to byla historie celé naší země. Katedrála je živoucí organismus, duchovní instituce, jež často bývala a je stále zdrojem intelektuálního a kulturního života našich zemí. Je to očitý svědek minulosti utvářející naši současnou identitu, je to učebnice teologie, ale také křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách a kde se rozhoduje i dnes o našem dalším směřování. Katedrála sv. Víta je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech.

Cyklus pořadů o katedrále odkrývá z pohledu těch, kdo se na životě svatovítského chrámu podílí a kdo ho nějak ovlivňuje, jednotlivé zajímavé aspekty tohoto symbolu zasahujícího do všech koutů naší kultury. Každý díl chce "odhalit" nějakou skutečnou zajímavost. Každá z těchto zajímavostí ovšem nabízí několik pohledů. Pohledy těch, kdo se na životě katedrály podílejí, se v jednotlivých dílech tvůrčím způsobem kříží. Katedrála zde není představována jako kulturní, umělecká či architektonická památka. Jednotlivé díly se totiž dotýkají také fenoménů, které jsou aktuální a které jsou díky práci nedávno ustavené komise znovu oživovány v konkrétních projektech a aktivitách.

Dosud byly odvysílány dva díly celého cyklu. Reportáž z prohlídky prostor pod III. hradním nádvořím a pod katedrálou svatého Víta se snaží zvukově zprostředkovat pozůstatky románského a raně gotického sídla na Pražském hradě, jímž návštěvník prochází. Pod katedrálou se pak může dotknout jejích románských předchůdců – rotundy svatého Víta i pozdější baziliky svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Zasvěcenou průvodkyní v pořadu byla archeoložka Jana Maříková Kubková.

Druhý již odvysílaný díl se týkal katedrálního pokladu. Reportáž Aleny Zemančíkové, při níž je průvodcem vedoucí oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu Martin Herda, přibližuje katedrální poklad, který má mezi sbírkami uměleckých nebo historických předmětů na Pražském hradě výjimečné postavení. Jeho počátky spadají až do doby knížete Václava. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069.

V následujících dílech posluchači uslyší kromě zvoníků a zvonařů, také další osobnosti svázané s životem katedrály, jako jsou kanovníci, varhaníci, mecenáši, ale také turisté, evangelíci a další. Na pořadu s Českým rozhlasem spolupracuje Arcibiskupství pražské a Centrum teologie a umění. Již odvysílané pořady jsou k dispozici na stránkách Českého rozhlasu - ZDE. (Aleš Pištora)

19. 04. 2011