Vyhledávání Menu

Katedrálu sv. Víta je nyní možné vidět v novém světle

Moderní osvětlení interiéru svatovítské katedrály, které bylo v těchto dnech dokončeno, bude poprvé prezentováno během adventního koncertu 22. prosince 2013. Široká veřejnost si svatovítskou katedrálu v novém světle bude moci prohlédnout o letošních Vánocích během půlnoční mše 24. prosince.

Dokončené nové osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na kterém se pracovalo jeden rok, si 17. prosince 2013 prohlédli pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s Danielem Benešem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Skupiny ČEZ, díky jejíž finanční podpoře bylo nové osvětlení realizováno.

Kardinál Duka po prezentaci osvětlení poděkoval Skupině ČEZ, ale také Správě Pražského hradu. „Věděl jsem, že katedrála se potřebuje ukázat v novém světle, aby vynikla její krása. Společná péče o katedrálu se osvědčuje,“ řekl pražský arcibiskup a dodal: „Některé věci, jsem v nové světle viděl v katedrále vlastně poprvé.“ Poděkoval rovněž všem klíčníkům, kteří se v rámci Rady katedrály zasloužili o další krok na cestě k jejímu rozvoji.

Generální ředitel Daniel Beneš vyjádřil svou radost ze spolupráce a zmínil dva důvody, proč Skupina ČEZ obnovu podpořila. „Tím prvním je, že katedrála sv. Víta je chápána jako symbol státnosti a českého národa. Kdo jiný než česká většinově státní firma by měla financovat její obnovu. Druhý důvod je spojitost elektrického osvětlení a výrobce elektřiny,“ řekl Beneš.

„Koncepce osvětlení katedrály akcentuje světlo jako takové, svítidla jsou pouze nástrojem k dosažení požadované světelné funkce a atmosféry. Intenzita světla, jeho precizní dávkování a barevné podání odpovídá charakteru těchto prostor,“ říkají autoři nové koncepce a celkového návrhu nasvětlení, architekt Marek Štěpán a světelný technik Lubomír Mudroň, kteří se nechali inspirovat světelnou atmosférou na dobových obrazech interiéru katedrály Ludvíka Kohla.

Nová svítidla jsou vyvinuta jak po estetické, tak po optické stránce přímo pro katedrálu. Mají soudobý architektonický vzhled souznící s vertikální tektonikou katedrály. Válcový tvar svítidel je inspirován svazkovým pilířem. Svítidla jsou energeticky úsporná a byla osazována do stejných pozic, jako byla světla původní. Bylo tak možné využít již existujících otvorů na kabely i kotvení světel. Osvětlení je řízeno počítačem, aby jeho jednotlivé scény mohly opticky zdůraznit rozličné prvky architektury a připravit specifickou atmosféru pro odlišné události a režimy, které v katedrále probíhají, od liturgie po turistický provoz. Stejně jako hlavní prostor jsou nově nasvětleny i prostory okolní, např. stará a nová zákristie nebo Hilbertova klenotnice. Kromě nového osvětlení proběhla také repase historických tzv. Hilbertových svícnů v bočních lodích a několika dalších historických světel. Zakázku realizoval jako hlavní zhotovitel Mgr. A. Martin Janda z Osíku u Litomyšle, ve spolupráci s řadou subdodavatelů.  Důležitý podíl na celé akci měla Správa pražského hradu, která plně financovala veškerou potřebnou elektroinstalaci. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 18. 12. 2013