Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila svou činnost

Asociace sdružuje všechny nemocniční kaplany ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke zvláštní službě nemocným v nemocnících, jejich rodinám, lékařům a ostatnímu zdravotnickému i ošetřovatelskému personálu. Nemocničním kaplanem se rozumí – podobně jako vojenským kaplanem – osoba, která je vyslána Církví, aby vykonávala pastorační službu v nemocničním prostředí. Dalším nutným předpokladem je mimo jiné i dokončené teologické vzdělání magisterského stupně.

Nově ustanovená Katolická asociace nemocničních kaplanů je součástí České biskupské konference jako odborná sekce a na své první valné hromadě zvolila výbor a revizní komisi. Výbor má pět členů volených (zvoleni byli: MUDr. Michal Hrnčiarik, PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., P. ThLic. Leo Zerhau,Th.D., P. Dr. Vojtěch Eliáš, P. ThLic. Václav Tomiczek) a dva jmenované biskupem – delegátem, kterým je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Ten jmenoval do výboru MUDr. Jaroslava Štrofa, CSc., MBA, druhá osoba bude jmenována později. Nově zvolený výbor se ještě týž večer sešel, aby zvolil kandidáta na předsedu – tím se stal MUDr. Michal Hrnčiarik, který byl následně do této funkce jmenován Mons. Janem Baxantem. Nově jmenovaný předseda ustanovil také svého zástupce (P. ThLic. Leo Zerhau), sekretářku asociace (PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.) a pokladníka (P. ThLic. Václav Tomiczek).

Setkání pokračuje do 4. října 2012 odborným vzdělávacím seminářem s tématem „Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty a pracovníky ve zdravotnictví.“ (Dr. Vojtěch Eliáš, red. Jana Pláteníková)

04. 10. 2012