Vyhledávání Menu

Katolická teologická fakulta


Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy v Praze; kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. Její právní existence je nepřetržitá. Při svém vzniku již navazovala na výuku, která probíhala především ve škole při svatovítské katedrále, jež zahájila svou činnost ihned po zřízení biskupství v r. 973.


41260


Více informací na: www.ktf.cuni.cz

17. 06. 2015