Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích


ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA


10. 4. • Velký pátek (17:00): kostel sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice (P. Vladimír Málek)

12. 4. • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (9:00): kostel Svaté Rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Janáček)

26. 4. • 3. neděle velikonoční (9:00): katedrála svatého Ducha, Hradec Králové (P. František Hladký)


RADIO PROGLAS


5. 4. • Květná neděle (9:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)

12. 4. • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)

19. 4. • 2. neděle velikonoční (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora

26. 4. • 3. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)


TELEVIZE NOE


2. 4. • mše sv. u příležitosti 4. výročí úmrtí Jana Pavla II. (18:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

5. 4. • Květná neděle (9:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

9. 4.
• Zelený čtvrtek (9:30): mše svatá se svěcením olejů, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

• mše svatá na památku Večeře Páně (17:30): Lateránská bazilika, Vatikán (Benedikt XVI.)

10. 4.
• Velký pátek (17:00): obřady památky Umučení Páně, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

• Křížová cesta (21:15): Koloseum (Benedikt XVI.)

11. 4. • Bílá sobota (21:00): velikonoční vigilie, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

12. 4.
• slavnost Zmrtvýchvstání Páně (10:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

• požehnání Urbi et Orbi (12:00)

19. 4. • 2. neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Rek)

26. 4. • 3. neděle velikonoční (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Zdroj: Zpravodaj pražské arcidiecéze.

(aj) 

01. 04. 2009