Vyhledávání Menu

Katolické církevní školy a školská zařízeníVzdělávání a osobní rozvoj osobnosti vždy patřilo mezi oblast, ve které katolická církev vynikla.  


24935

http://skolstvi.cirkev.cz/Skoly/Podle-dieceze?dieceze=1


Arcibiskupství pražské zřizuje 15 školských právnických osob, které vykonávají činnost 17 škol a 22 školských zařízení (včetně samostatné pedagogicko-psychologické poradny).

Další církevní právnické osoby (evidované právnické osoby Církve římskokatolické) zřizují 11 právních subjektů, které vykonávají činnost 10 škol a 16 školských zařízení (včetně dvou samostatných domovů mládeže se školní jídelnou).


Vyšší odborné školy:

Škola (název a sídlo) Webová stránka Školská zařízení Zřizovatel
JABOK - 
Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická
120 00   Praha 2, Salmovská 8

www.jabok.cz Domov mládeže
Zařízení pro DVPP
Salesiánská
provincie
Praha
SVATOJÁNSKÁ KOLEJ -
vyšší odborná škola pedagogická
Svatý Jan pod Skalou 1
266 01   Beroun

www.svatojanskakolej.cz Školní jídelna
Domov mládeže
Zařízení pro DVPP
Arcibiskupství
pražské
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PUBLICISTIKY
110 00   Praha 1, Opatovická 18
www.vosp.cz Arcibiskupství
pražské
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ
Suverénního řádu maltézských rytířů
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.cz

Suverénní řád
Maltézských rytířů
- České vekopřev.

 

Gymnázia:

Škola (název a sídlo)
Webová stránka Školská zařízení Zřizovatel

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
120 00   Praha 2, Korunní 2

www.arcig.cz DDM
Školní klub
Arcibiskupství
pražské
KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM
102 00   Praha 10, Kozinova 1000
www.krestanskegymnazium.cz DDM
Školní klub
Arcibiskupství
pražské

 

Střední odborné školy:

Škola (název a sídlo) Webová stránka Školská zařízení Zřizovatel
CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA JANA PAVLA II.
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.cz DDM Arcibiskupství
pražské
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
SVATÉ ZDISLAVY
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.cz Čes. provin.
Kongregace Dcer
Božské Lásky 
DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
110 00   Praha 1, Platnéřská 4
www.divciskola.cz DDM Arcibiskupství
pražské

DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
280 02   Kolín, III., Legerova 28

www.dks-kolin.cz

Školní jídelna Arcibiskupství
pražské
DVOULETÁ KATOLICKÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA
186 00   Praha 8, Vítkova 12
www.dkss.cz DDM
Domov mládeže
Školní jídelna
FMA

 

Základní školy: 

Škola (název a sídlo) Webová stránka Školská zařízení Zřizovatel
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY
V PRAZE
110 00   Praha 1, Ostrovní 9
www.zssv.cz Školní družina
Školní klub
ČM provincie
Římské unie
řádu sv. Voršily
VESELÁ ŠKOLA -
církevní základní škola
a základní umělecká škola
110 00   Praha 1, Soukenická 10
www.veselaskola.cz Školní družina
Školní klub
Šk. jíd. - v.
Arcibiskupství
pražské
Církevní základní škola logopedická
DON BOSCO
a mateřská škola logopedická
181 00   Praha 8, Dolákova 555
www.donbosco.cz Školní družina
Školní klub
Internát
Arcibiskupství
pražské
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
272 01   Kladno, Školská 349
www.czskladno.info Školní družina
Školní klub

Suverénní řád 
Maltézských rytířů
 - České vekopř.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SV. AUGUSTINA
140 00   Praha 4, Hornokrčská 3
www.skolasvatehoaugustina.cz Školní družina
Šk. jíd. - v.
Č. provincie řádu
sv. Augustina

 

 

Mateřské školy:

Škola (název a sídlo) Webová stránka Školská zařízení Zřizovatel
KATOLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
266 01   Beroun, Seydlovo nám. 5
www.kms.farnostberoun.cz Šk. jíd. - v. Arcibiskupství
pražské

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADOST
272 02   Kladno, Bulharská 2331
www.cms-radost.cz Školní
jídelna
Arcibiskupství
pražské

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
SRDÍČKO
155 00   Praha 5, Podpěrova 1879
www.cms-srdicko.cz Školní
jídelna
Arcibiskupství
pražské

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
STUDÁNKA
142 00   Praha 4, ke Kamíku 686
www.cms-studanka.cz Šk. jíd. - v. Arcibiskupství
pražské

KATOLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
SV. KLIMENTA
170 00   Praha 7, U Uranie 16
www.kms-kliment.cz Šk. jíd. - v. Arcibiskupství
pražské


CÍRKEVNÍ MATŘSKÁ ŠKOLA LAURA
186 00   Praha 8, Vítkova 12

www.cmslaura.cz FMA
MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. VORŠILY
V PRAZE
110 00   Praha 1, Ostrovní 11a
http://www.mssvvorsily.cz/ Školní
jídelna
ČM provincie
Římské unie
řádu sv. Voršily
Církevní základní škola logopedická
DON BOSCO
a mateřská škola logopedická
181 00   Praha 8, Dolákova 555
www.donbosco.cz Arcibiskupství
pražské

DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
280 02   Kolín, III., Legerova 28

www.dks-kolin.cz

Arcibiskupství
pražské

MATEŘSKÁ ŠKOLA A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SV. AUGUSTINA
140 00   Praha 4, Hornokrčská 3
www.skolasvatehoaugustina.cz Č. provincie řádu
sv. Augustina

Základní umělecké školy:

Škola (název a sídlo) Webová stránka Zřizovatel
VESELÁ ŠKOLA -
církevní základní škola
a základní umělecká škola
110 00   Praha 1, Soukenická 10
www.veselaskola.cz Arcibiskupství
pražské


Samostatná školská poradenská zařízení:

Školské poradenské zařízení (název a sídlo) Webová stránka Zřizovatel

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
186 00   Praha 8, Pernerova 8

Národní ústav pro vzdělávání certifikoval KPPP pro programy školské všeobecné primární prevence (certifikace číslo 22/14/1/CE)

www.kppp.cz Arcibiskupství
pražské

Další samostatná školská zařízení:

Školské ubytovací zařízení
(název a sídlo)
Webová stránka Další školská zařízení Zřizovatel
KŘESŤANSKÝ DOMOV MLÁDEŽE
A ŠKOLNÍ JÍDELNA U SV. LUDMILY
120 00   Praha 2, Francouzská 1

www.kdm.cz Školní jídelna Školské sestry
sv. Františka
Česká provincie
KATOLICKÝ DOMOV STUDUJÍCÍCH -
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA
110 00   Praha 1, Černá 14
www.kds.op.cz Školní jídelna Česká kongregace
sester dominikánek

 

Středisko volného času
(název a sídlo)
Webová stránka Typ střediska volného času Zřizovatel
Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s.
 
182 00  Praha 8, Kobyliské nám. 11

www.strediskokobylisy.cz Dům dětí a mládeže Salesiánská provincie Praha

 

07. 04. 2017