Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Katolický týdeník oslaví šedesáté narozeniny

Šedesát let uplyne 19. června od vydání prvního čísla Katolických novin – tiskoviny, kterou komunistický režim svého času zneužíval jako nástroj k ovládání církve a prosazování svých záměrů na náboženském poli. Katolické noviny „skončily“ v roce 1990, kdy na ně navázal Katolický týdeník. Ten si v letošním roce připomíná své výročí i pohnutou minulost církevního tisku.

„Když jsem poprvé uviděl Katolické noviny z 50. let s portrétem masového vraha Stalina na titulní straně, byl jsem v šoku. A když jsem se pak začetl do článků Antonína Zápotockého, který neváhal označit Krista za Spasitele dělnické třídy, nemohl jsem uvěřit, že čtu skutečně tehdy tolik oblíbené Katolické noviny,“ říká dnešní šéfredaktor nástupnického Katolického týdeníku Antonín Randa.

I přes komunistickou kontrolu se Katolické noviny staly masově vyhledávanými. Zatímco většinu katolických periodik založil některý církevní řád či biskup, Katolické noviny založili před šedesáti lety sami komunisté. „Chtěli rozdělit místní církev zevnitř, postavit věřící a nižší klérus proti biskupům a vytvořit národní církev podřízenou státu. K tomu jim měly pomoci i Katolické noviny. To se jim nakonec však nepodařilo,“ popisuje situaci historik Jaroslav Šebek. Jak říká šéfredaktor Katolického týdeníku Antonín Randa, čtenáři se postupně naučili hledat mezi řádky s vědomím, že jsou noviny komunisty kontrolované. Rovněž podoba novin se časem měnila a původní ostrý protivatikánský kurz byl už koncem 50. let opouštěn. „Později vedle informací o životě církve přinášely Katolické noviny i kvalitní duchovní texty – i z pera dříve umlčovaných autorů. Nelze přehlédnout především celkovou vysokou úroveň novin v letech 1968 – 1970,“ vysvětluje Antonín Randa. Ale i v první polovině 70. let si podle něj udržovaly noviny jistou kvalitu, zatímco většina znormalizovaného tisku se nedala číst.

Katolické noviny a jejich úlohu v životě církve zmapovali historik Jaroslav Šebek společně s redaktorem Katolického týdeníku Janem Paulasem.  Právě v těchto dnech vychází pod názvem „Katolické noviny 1949 -1989“ sborník, který prezentuje klíčová údobí Katolických novin. „Snažíme se zachytit jednotlivé etapy vývoje prostřednictvím historického komentáře, ukázek dobových textů, prorežimního žargonu autorů i historických fotografií z archivu novin,“ vysvětluje Jan Paulas.

V současné době vychází Katolický týdeník, který Katolické noviny v roce 1990 nahradil, v nákladu 50 tisíc výtisků. Dvě třetiny nákladu putují za čtenáři přímo do poštovních schránek, zbylou třetinu lze nalézt v kostelech v celé zemi. Katolický týdeník lze zakoupit i na vybraných novinových stáncích. V současnosti je největší křesťanskou tiskovinou v Česku. (www.katyd.cz, ap)

12. 06. 2009