Vyhledávání Menu

Katolík a evangelík budou debatovat o Bílé hoře a české identitě

V rámci podzimního pásma „Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ se 30. října 2014 od 19.30 hodin v barokním refektáři - Dominikánská 8 (Jilská 7a) koná debatní večer na téma „Bílá hora a česká identita“. Diskutovat budou Peter Morée a Tomáš Petráček.

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatní setkání evangelického historika Petra Morée a katolického historika Tomáše Petráčka. V centru pozornosti bude tzv. druhý život Bílé hory v katolické i evangelické tradici, a vůbec role této události a jejích různých výkladů v utváření moderní české identity. Večer moderuje Norbert Schmidt.

Dr. Peter Morée studoval teologii a slavistiku v Utrechtu, Amsterdamu a v Praze. Od roku 1993 pracuje na Evangelické teologické fakultě UK. Z počátku se zabýval především českým náboženským dějinám 14. století, v posledních letech se soustředí především na 20. století a otázku náboženství a církví za První republiky a za vlády KSČ.

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 byl jmenován postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara. Více na http://ctu-uk.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 10. 2014