Vyhledávání Menu

Kauza blahořečení kardinála Berana je opět o krok dál


V úterý 23. června 2015 předal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v kapli pražského arcibiskupství dekrety členům nově ustaveného tribunálu blahořečení kardinála Josefa Berana. Přítomní členové poté do rukou pražského arcibiskupa složili podle zásad kanonického práva přísahu.


43285


„Po smrti prof. Jaroslava Polce, který byl postulátorem procesu, se do jisté míry ztratila kontinuita a pozornost byla příliš upnuta na ověřování zázračného uzdravení,“ říká k situaci procesu beatifikace, která dnes probíhá na diecézní úrovni, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bylo dosud vyslechnuto kolem 60 svědků, kteří kardinála Berana znali a mohou dosvědčit pověst svatosti. Celá kauza však nebyla odeslána do Říma pro další fázi procesu. „Došlo proto k ustanovení nového tribunálu, jehož úkolem bude navázat na práci předchozího tribunálu a uzavřít proces v jeho diecézní fázi tak, aby mohl být odeslán k prozkoumání v Římě,“ vysvětluje nový delegát beatifikačního procesu P. Bartoloměj Čačík.

Historická komise, v níž zasednou Josef Faktor, doc. Jaroslav Šebek a Stanislava Vodičková, má za úkol prozkoumat domácí i zahraniční archivy a shromáždit veškerou historickou dokumentaci, která co nejdůsledněji popíše osobu a historické okolnosti života kardinála Berana. Výsledná zpráva bude předána k posouzení vlastnímu tribunálu tvořenému P. Bartolomějem Čačíkem, P. Janem Gerndtem (promotorem spravedlnosti, jenž má dekret i přísahu z minulosti a proto se dnes aktu neúčastnil), prof. Janem Matějkou a Evou Vernerovou. Všechny materiály budou zahrnuty do akt procesu (výslechy svědků, teologické posouzení díla kardinála Berana) a v případě potřeby budou vyslechnuti další svědci. Poté budou akta odeslána do Říma.

Kardinál Beran, pražský arcibiskup v letech 1946-1969, se nezapsal do historie pouze tím, že se odmítl podvolit komunistickému režimu, ale např. také svou účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Protože komunistická vláda ze strachu z důsledků nepovolila roku 1969 převoz zemřelého kardinála do Čech, dostalo se mu jako jedinému Čechovi té pocty, že byl pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí byla vztyčena socha kardinála Berana od sochaře Stanislava Hanzlíka, uskutečnilo se několik výstav a konferencí. O jeho životě a díle byl rovněž natočen film.

V pražské arcidiecézi v současnosti probíhá rovněž beatifikační proces P. Jana Evangelisty Urbana, kněze, teologa a filozofa stíhaného komunistickým režimem, který vedou sestry Apoštolátu sv. Františka. Dalším kandidátem na blahořečení je augustiniánský kněz Augustin Schubert, činovník spolku Orel, který se stal obětí nacistického režimu. Připravuje se rovněž zahájení procesu blahořečení lidického faráře P. Josefa Štemberky. Básník a publicista Miloš Doležal byl spolu s plk. Eduardem Stehlíkem požádán o vytvoření publikace o životní pouti posledního lidického faráře a jeho mučednické smrti.

Aleš Pištora 23. 06. 2015