Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kdo je "primas český"

Primas je čestným titulem v rámci římskokatolické církve. Užívání tohoto titulu je většinou spojeno s biskupem, stojícím v čele nejstarší a nebo nejvýznamnější diecézí v dané zemi. V České republice je primasem pražský arcibiskup, protože pražské biskupství vzniklo již v roce 973 jako nejstarší diecéze u nás a Praha je českou metropolí. V některých zemích však primas nemusí být automaticky z hlavního města. V Polsku je tak například primasem hnězdenský arcibiskup, ve Španělsku arcibiskup z Toleda, v Maďarsku ostřihomský arcibiskup (v roce 1993 byl však změněn název diecéze na Ostřihom-Budapešť).

Primasem Německa (Primas Germaniae) je salcburský arcibiskup, protože tento titul mu byl udělen v roce 1648, tedy ještě v době existence státního útvaru Svaté říše římské německého národa, která až do svého zániku 1806 zahrnovala také území současného Rakouska. Ve slovenské církevní provincii se titul primas nepoužívá, což je mimo jiné dáno i historickým vývojem, kdy velká část Slovenska patřila až do vzniku československého státu pod církevní pravomoci ostřihomského arcibiskupství (teprve na konci prosince 1977 byla bulou papeže Pavla VI. zřízena slovenská církevní provincie).

Čestná práva má primas vyhrazena zejména při liturgických průvodech, kdy má přednost před ostatními biskupy v dané zemi. Z tohoto postavení však nevyplývají žádné jurisdikční pravomoci.

                                                                                              Doc. Jaroslav Šebek
08. 01. 2010