Vyhledávání Menu

KINESIS U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA


V adventní době vstupuje do kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu intervence Pavla Mrkuse s názvem „Kinesis“. Vernisáž co do plochy dosud největšího uměleckého vstupu do tohoto starobylého prostoru se koná 13. prosince 2015 po mši svaté, která začíná ve 20.00 hodin.


51106

Foto: Pavel Mrkus

Základním a jediným obrazovým motivem Mrkusovy monumentální videoprojekce na klenbu chrámové lodi je tekoucí voda, transformované záběry vodopádu Dettifoss, které autor pořídil letos v létě na Islandu již s myšlenkou této umělecké intervence v sakrálním prostoru. Nejedná se ale v žádném případě o pouhou ilustraci adventní doby. Mnohovrstevnatý motiv vody a jeho četné symbolické významy, nečekané souvislosti, které se odhalují specificky jen v salvátorském jezuitském prostoru a konkrétní době, přenechávají autoři na aktivním přístupu návštěvníka.

Autor svou intervencí vstupuje do kontextu doby, kdy na jedné straně slova proroka Izajáše, slova prosebná, sevřená, vyslovená v úzkosti, otevírají v staročeských rorátních zpěvech adventní dobu: „Rosu dejte nebesa shůry a Spravedlivého dštěte oblakové, otevři se země a vydej Spasitele“ a na straně druhé se na nás mimo veškerou logiku věci lepí na každém kroku přeslazená šlehačka koled.

Pavel Mrkus (*1970) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na přelomu tisíciletí dlouhodobě působil v japonské Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk. Od roku 2003, kdy byl přizván k účasti na výstavě Individual Systems v rámci Benátského bienále, se suverénně pohybuje na mezinárodní výtvarné scéně. V současné době vede společně s Danielem Hanzlíkem ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2015 je děkanem této fakulty.

Intervence Pavla Mrkuse v akademickém kostele je přístupná po dobu jejího trvání, tedy od 13. do 20. prosince, nejen během bohoslužeb, ale mimořádně i od 18.00 do 20.00 hodin (po, pá, so, ne) a od 18.00 do 21.30 hodin (út, čt). Více na www.farnostsalvator.cz, ctu-uk.cz, mrkus.ixode.org. (Norbert Schmidt, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 12. 2015