Vyhledávání Menu

Klíčníci podpořili projekt nových varhan pro katedrálu

V pátek 10. dubna 2015 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha společně setkali držitelé klíčů od Korunní komory, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Klíčníci veřejně vyjádřili svou podporu záměru pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky pořídit do katedrály nové varhany.

Prezident republiky Miloš Zeman, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Jan Hamáček, předseda vlády Bohuslav Sobotka, probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze Mons. Václav Malý a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (předseda senátu Milan Štěch se pro nemoc omluvil) podepsali spolu s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou společně pamětní list, v němž stojí, že se jako členové Rady katedrály sešli, aby podporou stavby nových varhan společně přispěli k věhlasu katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa. Současně vyzvali občany České republiky, aby se i oni připojili k velikému dílu, které započal otec vlasti Karel IV.

Nový majestátní nástroj bude moci být v 21. století v jistém smyslu definitivní tečku za dostavbou katedrály. Katedrální varhaník a ředitel svatovítského kůru Josef Kšica říká: „Musíme mít na paměti, že nové varhany budou dlouhá léta naší vizitkou. Takový nástroj o nás řekne nejen to, jak daleko dospěl technický vývoj varhanářství ve světě, ale bude vypovídat i o velkorysosti našeho národa v jeho vztahu ke katedrále a Stvořiteli.“

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění.

Stavbu nových varhan je možné podpořit příspěvkem na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700 – UniCredit Bank. Prvními dvěma miliony korun přispěla Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Arcibiskupství pražské. Na účtu jsou však již složeny sponzorské dary několika desítek dalších firem a jednotlivců. Více na www.svatovitskevarhany.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 04. 2015