Vyhledávání Menu

Klíčníci společně odemknou Korunní komoru


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze biskupem Václavem Malým a dalšími držiteli klíčů od Korunní komory odemkne ve čtvrtek 12. května 2016 Korunní komoru v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, aby odtud mohly být do Vladislavského sálu přeneseny korunovační klenoty.


60358

Foto: Richard Horák


Držitelé klíčů od Korunní komory se naposledy sešli 10. dubna 2015, aby společně představili projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Od té doby se díky celonárodní sbírce i štědrým příspěvkům velkých firem podařilo shromáždit dostatek peněz, aby mohl být odstartován výběr dodavatele a následně zahájena samotná stavba nového nástroje.

„Katedrála sv. Víta dosud není vybavena nástrojem, který by odpovídal jejímu významu v naší kultuře a zemi. Kvůli nejrůznějším politickým zvratům bylo nutné čekat,“ řekl při posledním setkání klíčníků kardinál Dominik Duka, který je iniciátorem celého projektu. „Věřím, se společným úsilím se nám tento úkol podaří. Podílet se mohou všichni. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina k výstavbě katedrály přispěla. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil pražský arcibiskup. Nový majestátní nástroj bude moci být v 21. století definitivní tečku za dostavbou katedrály.

O pořízení nových varhan, které budou svou velikostí a provedením odpovídat prostoru majestátní katedrály, stejně jako jejímu významu v naší kultuře, a navazovat na tradici zde dříve umístěných výjimečných nástrojů, se stará k tomu zřízený Nadační fond. Katedrální varhany budou originálním uměleckým dílem stavěným na míru tohoto jedinečného prostoru se složitým členěním i náročnou akustikou. Na doporučení odborné komise jednal Nadační fond s renomovanými zahraničními varhanářskými firmami o časové a finanční náročnosti stavby. Nabídky se různí dle stylu nástroje, výrazových uměleckých prostředků i kreativity. Definitivní výběr zhotovitele, který nové varhany svatovítské katedrály postaví na klíč, bude znám do konce letošního roku.

Stavbu nových varhan je možné podpořit příspěvkem na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700 – UniCredit Bank. Více na www.svatovitskevarhany.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 05. 2016