Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kněží pražské arcidiecéze obnoví své kněžské závazky

Missa chrismatis je každoročně slavena na Zelený čtvrtek v dopoledních hodinách v katedrálách, které symbolizují střed místních církví. Předsedá jí diecézní biskup a spolu s ním koncelebrují kněží z různých částí diecéze, aby tak naznačili jednotu diecézního kněžstva se svým ordinářem. Při této dopolední bohoslužbě lidé děkují za dar služebného kněžství, a proto kněží a jáhni před svým biskupem znovu vyjadřují odhodlání sloužit Kristu a církvi. Biskup rovněž posvětí nové oleje: olej křtěnců, křižmo a olej nemocných. Tentokrát přítomné osloví také apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero.

Večerní mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin, kterou bude rovněž celebrovat arcibiskup Duka, připomene Poslední večeři, kterou slavil Ježíš Kristus se svými učedníky a při které ustanovil eucharistii a svátost kněžství. Touto večerní mší se otvírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří večer již k následujícímu dni. Po mši svaté proběhne přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Možnost rozjímání do 21.00 hodin.

K připomínce Poslední večeře patří také původně staroorientální zvyk, při němž domácí pán umývá cizincům nohy na známku pohostinství. Katolická církev převzala tento zvyk v bohoslužebných obřadech Zeleného čtvrtku, aby připomněla Ježíšovo umývání nohou učedníkům před Poslední večeří, které bylo zřetelným vyjádření prvenství lásky a služby druhému. (Aleš Pištora)

18. 04. 2011