Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kněžské svěcení v pražské katedrále

K účasti na této slavnostní události jste všichni srdečně zváni, nejen že tak podpoříte samotné svěcence, ale svou modlitbou se můžete přidat také k prosbám církve za nová kněžská povolání.

Martin Vlček působil nejprve jako pastorační asistent a katecheta ve farnosti Kolín. Jáhenské svěcení přijal z rukou kardinála Miloslava Vlka 8. 9. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Řevnice. Primiční mši sv. bude novokněz slavit 22. června 2008 v 16:00 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči.

Stefan Michal Wojdyła (narozen v Ustrzyki Dolne v Polsku) byl nejprve pastoračním asistentem ve farnosti Kolín. Jáhenské svěcení přijal z rukou biskupa Václava Malého 8. 12. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Kolín. Primiční mši sv. bude novokněz sloužit v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova,  Łobozew, 29. 6. v 13:00.

Piotr Henryk Adamczyk (narozen v Ustrzyki Dolne v Polsku) působil jako pastorační asistent ve farnosti Český Brod. Jáhenské svěcení přijal z rukou kardinála Miloslava Vlka 8. 9. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Český Brod. Primiční mši sv. bude sloužit v kostele sv. Josefa Dělníka, Ustrzyki Dolne, 29. 6. v 11:30.

13. 06. 2008