Vyhledávání Menu

Knežské svěcení


V sobotu 8. července 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Jiljí v Praze udělí pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.


85305

Foto: Petr Synek, Člověk a víra


Fr. Metoděj Maria Němec OP (*1979 ve Zlíně) je druhým ze tří dětí rodiny z Brna, v níž se mu dostalo základů víry. V tomto městě také absolvoval studia architektury. V nalezení jeho řeholního povolání sehrálo důležitou roli dominikánské prostředí okolo brněnského kostela sv. Michala. Po vysvěcení bude působit při dominikánském klášteru v Praze. Primiční mši svatou bude sloužit u sv. Michala v Brně v neděli 9. července 2017 v 10.30 hod.

Fr. Kliment Mikulka OP (*1985 v Kyjově) se narodil v protestantské rodině jako první ze tří synů. Svoje dětství a dospívání prožil na Slovácku ve Veselí nad Moravou a Louce. V 18 letech přijal křest v katolické církvi a období před vstupem do dominikánského řádu strávil studiem slovanské a klasické filologie na FF UK v Praze. V nalezení duchovního povolání sehrála velkou roli četba Písma, děl církevních otců a apoštolská horlivost sv. Dominika. Po vysvěcení bude působit při klášteru sv. Jiljí v Praze. Primiční mši svatou bude sloužit u P. M. Růžencové v Louce (okres Hodonín) v sobotu 15. července 2017 v 15.00 hod.


Stanislav Zeman 07. 07. 2017