Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kněžské svěcení v pražské katedrále

PhDr. Radim Cigánek se narodil v roce 1978 v Praze v katolické rodině jako nejstarší ze šesti sourozenců. Po vyučení tesařem a absolvování nástavbového studia maturoval v roce 1998 na Středním odborném učilišti stavebním. Dva roky pak pracoval ve stavebnictví. V roce 2006 dokončil studium učitelství dějepisu a občanské výchovy na Pedagogické fakultě UK. Po ročním pobytu v Teologickém konviktu studoval od roku 2006 na Katolické teologické fakultě UK a žil v pražském semináři. Po dokončení studia byl od 1. 7. 2010 ustanoven pastoračním asistentem ve farnosti Panny Marie Královny Míru v Praze 4 na Lhotce. Po přijetí jáhenského svěcení z rukou biskupa Karla Herbsta 11. 9. 2010 v pražské katedrále vykonával jáhenskou službu ve lhotecké farnosti. Od 1. 7. 2011 bude působit jako farní vikář ve farnosti Beroun.

Primiční mši svatou bude novokněz Radim Cigánek slavit ve středu 29. června 2011 v 17.30 hodin v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči a další děkovnou mši svatou v sobotu 2. července v 16.00 hodin v kostele Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce.

Mgr. Martin Sklenář se narodil v roce 1983 jako sedmé, předposlední dítě ve věřící rodině. Od dětství se podílel, především jako ministrant, na farním životě u kostela sv. Ludmily na Vinohradech. Studoval šestileté Všeobecné gymnázium v Praze-Čakovicích, které v roce 2003 úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Během školních let navštěvoval výběrový dětský pěvecký sbor Rolnička. Po střední škole nastoupil na rok do Teologického konviktu v Olomouci. Poté byl šest let v semináři a při tom studoval tři roky teologii na Katolické teologické fakultě UK a tři roky na Lateránské univerzitě v Římě. Vysokoškolské studium zakončil v červnu 2010. Od 1. 7. 2010 byl samostatným pastoračním asistentem ve farnosti Kolín. Po přijetí jáhenského svěcení z rukou biskupa Karla Herbsta 11. 9. 2010 v pražské katedrále vykonával jáhenskou službu ve farnosti Kolín. Od prosince 2010 do června 2011 byl katechetou ve farnosti Český Brod. Od 1. 7. 2011 bude ustanoven farním vikářem ve farnosti Vlašim a administrátorem excurrendo farnosti Veliš u Vlašimi.

Primiční mši svatou bude novokněz Martin Sklenář slavit v neděli 26. června 2011 v 15.00 hodin v kostele sv. Ludmily v Praze-Vinohradech a další děkovnou mši svatou v sobotu 16. července v 15.00 hodin v Čihošti. (aj)

20. 06. 2011