Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Knižní ohlédnutí za Rokem svaté Anežky

„Anežské jubileum ukázalo a jasně dokumentovalo celou řadu důležitých věcí,“ píše ve svém úvodu ke knize pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. „Poznali jsme, že církev v naší zemi přes své velké dějinné osobnosti srozumitelně mluví k dnešnímu člověku i celé společnosti. Viděli jsme, jak živě na dobrý příklad reagovaly děti a jak velká postava zaujme mladé lidi. Potvrzovalo se, že dobré dílo přitahuje pomocníky. Získali jsme zkušenost, jak pracovat s historickým výročím, aby bylo krokem v živé tradici směřující do budoucna, a ne jen formální připomínkou. Nejcennější však je, že stále platí pravda, že je možné vykonat mnoho, když se lidé dobře shodnou a postaví za dobrou věc.“

Kardinál Duka také vyzdvihuje zásluhy prof. Petra Piťhy. „Objevil se velký ctitel Anežky Přemyslovny, který se oslav ujal,“ říká. „On horlil pro Anežku a své nápady rozsíval, kudy chodil. … Uvedl do pohybu jednotlivce i celé skupiny lidí.“ Prof. Piťha k tomu říká: „Je možné doufat, že pohyb, který oslavy svaté Anežky způsobily, neustane. Bylo by to dobře. Vždyť více lidí více zmůže, a bude-li více lidí říkat: Anežko svatá, žehnej nám, protože tvé pomoci a ochrany je zapotřebí, bude se naše budoucnost stávat světlejší, naše současnost lidštější.“

Při příležitosti 800. výročí narození královské dcery, která se zřekla majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími muži tehdejší Evropy a namísto toho následovala největší duchovní výzvu své doby – ideál sv. Františka, byl vyhlášen Svatoanežský rok. Jeho součástí byly liturgické slavnosti, vědecké konference, ale také výstavy, koncerty duchovní hudby a další kulturní projekty inspirované odkazem sv. Anežky České.

Svatoanežský rok vyvrcholil oslavami v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté, kterou 12. listopadu 2011 celebroval arcibiskup z Kolína nad Rýnem kardinála Joachim Meisner, kterého papež jmenoval svým zvláštním legátem při oslavách výročí. Celý rok byl zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která byla v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracovalo s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. (K výstavě vyšel katalog "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice", který lze zakoupit např. v Klášteře sv. Anežky České či v knihkupectví v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí.) Více na www.apha.cz/svata-anezka. (Aleš Pištora)

Petr Piťha, Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky, Karmelitánské nakladatelství, 2013, 104 s.

27. 03. 2013