Vyhledávání Menu

Koberec modlitby na asfaltu Prahy

Společenství Jeruzalém povede v pátek 23. ledna 2015 od 19.00 hodin (kostel Nejsvětějšího Salvátora) a v sobotu 24. ledna od 9.00 hodin (Emauzské benediktinské opatství Na Slovanech) duchovní obnovu s názvem „Bůh, lidé a město“.

Třináct mnichů a mnišek povede duchovní obnovu, jejíž součástí bude rozjímání nad Písmem Svatým, liturgie, adorace, přednáška a možnost osobního rozhovoru. Duchovní program začne v pátek 23. ledna zpívanými nešporami a adorací v Akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v 19.00 hodin a bude pokračovat v sobotu celodenním programem v Benediktinském opatství Emauzy.

„Naše společenství si klade za cíl rozvinout koberec modlitby na asfaltu velkoměst, hloubit v poušti měst oázy modlitby, mlčení a pokoje,“ říká bratr Benedikt, člen společenství Jeruzalém. Tuto komunitu tvoří muži i ženy, kteří žijí život lidí velkoměsta, pracují v civilním zaměstnání (na částečný úvazek) a zpívají čtyřhlasou liturgii hodin. Společenství Jeruzalém je moderní mnišská komunita, která vznikla v roce 1975 v Paříži a dnes působí v řadě velkoměst (Brusel, Štrasburk, Řím, Florencie, Kolín nad Rýnem, Montreal, Varšava atd.). Více na www.bratrstva-jeruzalem.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 01. 2015