Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koledníci navštívili předsedu vlády, pražský magistrát a arcibiskupství

Obchůzka tříčlenné skupinky koledníků v doprovodu trubače započala dopoledne na Úřadu vlády ČR, kam koledníci přinesli radostnou zvěst o narození Ježíše Krista v Betlémě. Za doprovodu lesního rohu a za zpěvu koledy provoněli jednotlivé kanceláře vůní kadidla, obdarovali přítomné kapesními kalendáříky a „bílým zlatem“ (tj. balenými cukříky s logem Tříkrálové sbírky) a popřáli požehnaný nový rok. Zároveň koledníci poprosili o finanční příspěvek do zapečetěné kasičky pro ty, kdo se dostali do sociální nouze a Charita jim pomáhá.

V 11 hodin přijal koledníky premiér Mirek Topolánek, zeptal se na letošní účel sbírky, přispěl do kasičky a popřál Charitě v její činnosti mnoho zdaru. „U mne máte vždy dveře otevřené,“ prohlásil premiér, který charitní koledníky přijal také již loni.

Po poledni navštívila skupinka Magistrát hlavního města Prahy, kde koledníky přijal radní pro oblast sociální a bytové politiky Jiří Janeček, radní Milan Pešák aj.

V odpoledních hodinách koledníci navštívili jednotlivá pracoviště Arcibiskupství pražského na Hradčanském náměstí a poté ještě zasedání stálé rady České biskupské konference v pražských Dejvicích, kde do sbírky přispělo pět přítomných biskupů.

Kolednickou skupinu tvořili pracovníci pražského sekretariátu Charity ČR: ředitel Charity ČR Oldřich Haičman (Kašpar), vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Vojtěch Rálek (Melichar), pracovník tiskového oddělení Jan Oulík (Baltazar) a na lesní roh troubil student Vojtěch Haičman z Brna. „Lidé k nám byli velice vstřícní a také štědří,“ prohlásil po koledě ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Koledníci sbírali finanční příspěvky na podporu hlavních záměrů Tříkrálové sbírky 2008 v pražské arcidiecézi. Těmi jsou: dostavba Azylového domu pro matky s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 - Hlubočepích (toto zařízení bude otevřeno v prvním pololetí letošního roku) a nákup rentgenu pro českou nemocnici v Ugandě. Část sbírky podpoří i výstavbu domu pro seniory v Třebotově (okr. Praha-západ) a projekt Domácí péče Farní charity Příbram (ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech).

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět nejen do kolednické pokladničky, ale také dárcovskou SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč). Přispět je možné také prostřednictvím bankomatu České spořitelny nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky: 33001122/0800 u České spořitelny.

Více informací na stránkách www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.

09. 01. 2008