Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koledníci navštívili vládu a pražské arcibiskupství

Do charitní Tříkrálové sbírky přispěli všichni přítomní ministři české vlády v čele s premiérem Mirkem Topolánkem. Ve svých kancelářích štědře odměnila koledníky také celá řada zaměstnanců Úřadu vlády.

Srdečného přijetí se dočkali koledníci také na pražském arcibiskupství, kde koledovali na jednotlivých odborech. Koledníky přijal také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který vyzdvihl význam sbírky a zdůraznil význam Charity jako výkladní skříně církve. 

Vlídného přijetí se koledníkům dostalo také Úřadu městské části Praha 1 (Sekretariát Charity ČR se nachází na území Prahy 1),  kde je přijal Petr Hejma, starosta MČ Praha 1.

Kolednickou skupinku tvořil ředitel Charity ČR Oldřich Haičman (Kašpar), a pracovníci sekretariátu Charity ČR Vladislav Vik (Melichar) a Jan Oulík (černý Baltazar). Na lesní roh doprovázel ředitelův syn, student Vojtěch Haičman.

Koledníci koledovali pro záměry Arcidiecézní charity Praha, jimiž jsou stavba Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru a na vybavení Domu Gloria (domov pro matky s dětmi v tísni a stacionář pro seniory) v Praze na Barrandově.

V úterý 6. ledna bude ředitel Charity ČR s trubačem a zaměstnanci Diecézní a Oblastní charity Brno koledovat na brněnském biskupství, na Magistrátu města Brna, na Úřadu Jihomoravského kraje a na Úřadě Veřejného ochránce práv - ombudsmana Otakara Motejla. Výtěžek sbírky bude určen na záměry Diecézní charity Brno.

Podobně v Olomouci jiná kolednická skupina 6. 1. navštíví olomoucký magistrát, hejtmanství, olomoucké arcibiskupství a Rektorát Univerzity Palackého.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo příspěvkem na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.

Sbírku letos provází nová propagační kampaň, která vychází z orientálního umění skládaného papíru – origami. V tomto duchu je laděn i klip sbírky a propagační letáčky.

Převzato z: www.trikralovasbirka.cz.

Foto Lubomír Kotek

06. 01. 2009