Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koledníci Tříkrálové sbírky vyrážejí do ulic

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek od 1. do 14. ledna 2012. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka. Na úvod vždy žehnají koledníkům čeští a moravští biskupové, případně místní duchovní.

„Posláním Tříkrálové sbírky je především šíření radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří především služby pro seniory, nemocné a handicapované, stejně jako aktivity pro děti. Pomůže také lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v materiální či sociální nouzi. A to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je pak určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč). Podrobnější informace naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz. (Jan Oulík)

03. 01. 2012