Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kolegiátní kapitula Všech svatých zvolila nového probošta

O volbě prof. Petra Piťhy na příštích pět let novým proboštem, který je prvním statutárním orgánem kapituly, informoval pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku dopisem ze dne 4. července děkan kapituly P. Jan Kotas. Pražský arcibiskup svým dopisem ze dne 6. července volbu potvrdil.

Petr Piťha (∗1938) je kněz, lingvista a bohemista. Je autorem řady odborných i populárně naučných knih z oblasti výchovy a patří k zakladatelům české matematické lingvistiky. V letech 1992 – 1994 působil jako ministr školství. Za své zásluhy byl v minulosti oceněn New Europe Prize, Komenského medailí UNESCO, cenou MŠMT a Pamětní medailí UK. Dne 3. července byl během nešpor v kapitulním kostele Všech svatých uveden do kolegia Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou kanovníci spjati s akademickou půdou. Současnými kanovníky jsou Petra Piťha (probošt), Jan Kotas (děkan), Josef Hřebík (kanovník senior), Jaroslav Brož, Mons. Milan Hanuš, Mons. Jan Mráz a Tomáš Petráček. (Aleš Pištora)

09. 07. 2012