Vyhledávání Menu

Komedie, atrakce nebo něco jiného?

Občas se nám na první pohled může zdát, zvláště při četných velkolepých oslavách v katedrále, že to s Pánem Bohem snad ani nemá nic společného. Hlavně musíme poděkovat všem přítomným, zatleskat po kázání či politických projevech, zařadit se v průvodu mezi komparsisty v historických kostýmech, vidět kočár s nádhernými vraníky, přihlížet závodu gondol a pražských otužilcům atp.

Ano reaguji, drazí ministranti, na Vaše, poněkud nevybíravé a místy pochmurné komentáře. A tenhle pohled má své opodstatnění, kdyby... Kdybychom nevěděli, komu vlastně chceme sloužit. Nechodíte přece do katedrály ministrovat proto, abyste se stali podívanou pro anděly i lidi (dovolím si parafrázovat svatého Pavla), ani abyste se ukázali svým známým před televizními obrazovkami, ale abyste sloužili jedinému Pánu, kvůli kterému stojí za to padnout na kolena a stát se možná i směšnou podívanou.

A tak Vás prosím, kdykoli jdete o dvě hodiny dříve na nácvik s naším milým ceremonářem Vojtěchem Mátlem, kdykoli stojíte u oltáře a vidíte nebo slyšíte něco, co se mší svatou a zbožností nemá příliš společného, vzpomeňte, kvůli komu tam vlastně jste. Každé naše gesto u oltáře, každé pokleknutí před Nejsvětější Svátostí, každý okamžik při naslouchání evangelia, vším dáváme najevo, komu jsme uvěřili. Tedy, když lidé vidí Vás, měli by jasně vnímat, že mluvíte s Bohem, že mu nasloucháte, že jste tu kvůli Němu. Kdykoli sledujeme při liturgii Svatého otce Benedikta XVI., jak nám to ve svém příspěvku připomněl ctihodný bratr seminarista Petr Havlík, je nám jasné, kvůli komu tam je, bez ohledu na kamery, bez ohledu na turisty, bez ohledu na politiky.

Znovu Vás zvu do katedrály na slavnost Božího Těla, ve čtvrtek 7. června. Začneme nácvikem již o 15 hodině. Zvu Vás ne k vůli katedrále (při vší kráse a historicitě tohoto místa) ne kvůli Jeho Eminenci panu kardinálovi (i když si zaslouží jako nástupce apoštolů naší úctu a poslušnost), ale především kvůli Ježíši Kristu. Jsme nakonec jeho služebníky.

Tak na viděnou a díky za Vaši službu. P. Benedikt

 

27. 09. 2013