Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Komentované prohlídky nabídne kostel sv. Václava ve Vršovicích

Prvním kostelem, který 17. ledna 2009 přivítal zájemce o historii a umělecké předměty, byla románská bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. Zájem o prohlídku byl obrovský nejen tam, ale i v kostelích sv. Václava na Proseku a na Smíchově. Tentokrát návštěvníky přivítá nejvýznamnější dílo Josefa Gočára. Kostel sv. Václava ve Vršovicích (Nám. Svatopluka Čecha, Praha 10) bude veřejnosti otevřen od 10:00 do 17:00 hodin a komentované prohlídky, včetně prohlídky varhan, budou od 10 a 13 hodin.

Koncem 19. století se Vršovice rozrůstaly a kostel sv. Mikuláše nedostačoval počtu farníků. Byl proto založen spolek pro zbudování nového chrámu, díky němuž byla zorganizována soutěž na nový kostel. V ní zvítězil odvážný návrh prof. Josefa Gočára. Roku 1929 byl proveden slavnostní výkop biskupem Antonínem Podlahou a po jedenácti měsících, 21. září 1930, byl nově postavený kostel sv. Václava posvěcen Pražským arcibiskupem Františkem Kordačem.

Díla Josefa Gočára patří k vrcholům české moderní architektury. Když mezi lety 1927–1928 pracoval na návrhu funkcionalistického kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích, měl za sebou již své kubistické období a realizaci svého nejvýznamnějšího kubistického díla, jímž je Dům u Černé Matky Boží na rohu Celetné a Ovocného trhu. Gočár sice sledoval stavební slohy v té době aktuální, byl však příliš velkým umělcem, než aby mu k výrazu stačilo použití dobových prostředků. Základní ideou funkcionalismu je oproštění se od zbytečných architektonických prvků, které by narušovaly jednoduchost tvaru. Někdy se dokonce říká, že v tomto slohu forma následuje funkci. Jak ale uchopit funkci sakrálního prostoru? Jak píše Václav Sokol: „Zdá se, že úspěšnost stavby je založena na několika idejích: široké předsíni, představující pro dolní, frekventovanější část náměstí otevřenou náruč církve. Uvnitř potom jde o nápadité využití světla, které, prostupujíc okny ve velkých schodech střechy, skoro divadelně osvětluje presbytář. Široký prostor pro věřící má ve střední části výrazný přesah vzhůru. Závěr presbytáře tvořený vysokými okny, je jakoby citací z gotických katedrál, včetně použití barevného zasklení.“

Zajímavé jsou také plastiky na postranních oltářích, jejichž autory jsou Josef Kubíček, Karel Pokorný a Václav Vosmík. Někoho možná zaujme, že autorem spíše historizujících vitráží je Josef Kaplický, otec známého architekta Jana Kaplického, autora návrhu nové knihovny na Letné. Za pozornost stojí také varhany, které dnes vyžadují generální rekonstrukci. Vnější podobu skříně, tj. především přední řadu píšťal (tzv. prospekt), navrhl sám architekt kostela.

Pět kostelů pražské arcidiecéze zasvěcených sv. Václavu nabízí komentované pohlídky od 17. ledna do 14. února v souvislosti s právě probíhající výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“, která bude v prostorách Anežského kláštera otevřena již pouze do 8. března 2009 bez možnosti prodloužení. (ap)

 

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK KOSTELÚ

7. 2.     So       10:00-17:00    Praha 10 – Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, konstruktivistický kostel sv. Václava ve Vršovicích – jedna z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

14. 2.   So       9:00-16:00    Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha – speciální prohlídky nejposvátnějšího místa České země – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9:00 u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00. Maximální počet osob pro jednu skupinu je 50. Ostatní budou muset počkat na další prohlídku. Od 9:00 do 16:00 je katedrála přístupná veřejnosti.

 

Virtuálně můžete shlédnout z věže kostela.

03. 02. 2009