Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Komentované prohlídky svatoanežské výstavy

Uspořádání výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracovalo s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Od roku 1932 je to první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Výstava představuje život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Je na ní zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění. (Aleš Pištora)

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PŘEDNÁŠKY

NEDĚLE       15. ledna 2012           15:00              Kateřina Sládková

Anna Slezská a její fundace

Anna (1201/1204 – 1265), starší sestra sv. Anežky Přemyslovny a manželka slezského knížete Jindřicha II. Pobožného, patří do okruhu urozených žen, které pod vlivem duchovní atmosféry doby zvolily asketický způsob života spojený s charitativní a fundátorskou činností. Největší inspirací jí přitom byly její příbuzné, tchýně Hedvika Slezská a mladší sestra Anežka Přemyslovna. Do Slezska uvedla řád křížovníků s červenou hvězdou a založila špitál sv. Alžběty a především klášter klarisek ve Vratislavi, který se po pohřbu Anny Slezské stal mauzoleem slezských Piastovců.

NEDĚLE       12.  února 2012         15:00              Michaela Císlerová

Klášter Na Františku a jeho zakladatelka
Komentovaná prohlídka o životě a působení Anežky Přemyslovny, jedné z největších duchovních osobností českého středověku a zakladatelky a budovatelky konventu klarisek, první gotické stavby v Praze, jehož unikátní prostory navštívíme.

NEDĚLE       19. února 2012          15:00              Kateřina Sládková

Svatá Hedvika Slezská

Hedvika (11741243), patronka Slezska, pocházela z bavorského rodu Andechs. Provdala se za slezského vévodu Jindřicha I. Bradatého. Po porodu sedmi dětí složila společně s Jindřichem slib manželské čistoty a věnovala se převážně dobročinným aktivitám. S manželem založila slavný klášter cistersiaček v Třebnici, ve kterém pobývala i mladá Anežka Přemyslovna.

NEDĚLE       26. února 2012          15:00              Alena Kingham

Svatá  Anežka Česká - princezna ze vznešeného rodu

Přednáška ke svaté Anežce České (?1211 – 1282) a jejím urozeným příbuzným  - exkurz do politické situace v Evropě a okolnosti, které formovaly Anežčinu osobnost.

NEDĚLE       4. března 2012           15:00              Romana Petráková

Řád křížovníků s červenou hvězdou ve Vratislavi a v Praze

Komentovaná prohlídka věnovaná slezské větvi řádu křižovníků s červenou hvězdou, špitálnímu rytířskému řádu. Tento řád byl do Slezska uveden Annou Slezskou, sestrou svaté Anežky a již od svého uvedení měl ve Vratislavi, potažmo v celém Slezsku důležité postavení.

NEDĚLE       18.  března 2012        15:00              Kateřina Sládková

Svatá Alžběta Durynská

Alžběta (1207-1231), sestřenice Anežky Přemyslovny, dokázala během krátkého života uvést františkánské ideály do praxe. Uherká princezna z rodu Arpádovců byla již v dětství provdána za durynského lankraběte Ludvíka. Po jeho smrti věnovala veškerý majetek na charitativní činnost. Založila špitál v Marburku, kde se také sama o nemocné starala. Zemřela velmi mladá a již čtyři roky po smrti byla svatořečena.

STŘEDA       21. března      2012    16:30              Jan Fiřt

Archa velmistra Mikuláše Puchnera

Puchnerova archa neboli Křížovnický oltář je jedním z nejvýznamnějších děl pozdně gotického deskového malířství v Čechách. Dílo zároveň reprezentuje orientaci na stylovou vrstvu tzv. nizozemského realismu. Vedle výtvarné kvality zaujme archa též svojí ikonografickou stránkou. Její některé náměty se vážou k historii a poslání jediného původního českého řádu – Křížovníků s červenou hvězdou.

ČTVRTEK   29. března 2012         16:30              Kateřina Bečková

Haštalsko-anežská čtvrť

Přednáška Kateřiny Bečkové, předsedkyně Klubu za starou Prahu a kurátorky Muzea hl. m. Prahy k historii, proměnám i současným urbanistickým rizikům staropražské čtvrti. Součástí akce bude vycházka do okolí Anežského kláštera.

 

Pozn.: min. počet nutný pro konání akce: 7 osob

Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17 (vchod pro návštěvníky: Anežská 12), Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Františka

Doba trvání prohlídek a přednášek: cca 60 – 90 min.

Sraz zájemců: vždy v uvedeném čase v prostorách pokladny v přízemí

Cena: 80 Kč,- 50 Kč sníž. pro studenty a seniory (uvedené ceny platí pouze na určenou prohlídku/ přednášku v den konání)

Rezervace: faktor@ngprague.cz, 221 879 216, -217, -225

Další programy k výstavě i ke stálé expozici v Národní galerii – Klášteře sv. Anežky České naleznete na www.ngprague.cz.

11. 01. 2012