Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Komunikační kampaň "Kdo, co a komu"

Smyslem kampaně je infomování široké i odborné veřejnosti o připravovaném majetkovém narovnání církví a státu. K tématu promluvili postupně Ing. Karel Štícha, hlavní ekonom Pražského arcibiskupství, který hovořil o současném stavu nevypořádaného majetku, jenž je pozůstatkem činnosti komunistického režimu. Zmínil se také o neudržitelnosti a nevýhodnosti současného stavu pro stát i církev.

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí (FŽO) vyjádřil podporu této kampaně, ke které chce FŽO přispět svými zkušenostmi s restitucemi židovského majetku, zabaveného nacistickým protektorátem.

Opat strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný zmínil odlišnou formu majetkového vyrovnání kongregací a řádů, které se chtějí vrátit k původnímu životnímu stylu svých předchůdců, jak je tomu v zemích, kde činnost klášterů nebyla násilně přerušena.

Patriarcha Církve československé husitské (CČSH) vyzdvihl zejména unikátnost dohody 17 náboženských subjektů, která představuje historický konsenzus. Jaromír Jech, výkoný místopředseda Svazu měst a obcí, podpořil naléhavost dohody, zejména v souvislosti se zablokovaným (dříve církevním) majetkem více než 200 měst a obcí, které s ním nemohou volně nakládat a to jim brání v rozvoji.

Zástupce realizátora projektu o.s. MAS Říčansko Daniel Kvasnička přiblížil hlavní důvody ke vzniku této komunikační kampaně. Představil také internetové stránky www.cirkevnimajetek.cz, které slouží jako informační portál a rozcestník pro získávání komplexních informací ohledně celé problematiky církevního majetku.

Další tisková konference k této problematice je plánována na 25.3.2008.

Převzato z TS ČBK.

05. 03. 2008