Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert a poutní mše u sv. Kateřiny

Na programu budou skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. Janáčka a F. Bendy. Účinkuje Barbora Polášková – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Drahomíra Matznerová – varhany.  Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2. Vstup je volný.

Poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK) bude 25. listopadu 2011 v 16.30 hodin. Hlavním celebrantem bude emeritní velmistr řádu křížovníků P. Jiří Kopejsko OCr.

Kateřina Alexandrijská, které byl v roce 1355 barokní kostel na Novém Městě pražském za záchranu života císaře Karla IV. v bitvě u San Felice zasvěcen, se narodila kolem roku 289 v Alexandrii. Vyznačovala se neobyčejnou vzdělaností, ale také mravními ctnostmi. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu víry a v disputaci přesvědčila padesát pohanských filozofů. Maxentius, fascinovaný její osobností, jí nabídl místo po svém boku, ona však odmítla s odůvodněním, že se již zaslíbila Kristu. Zhrzený vládce ji proto nechal umučit. Kateřina je patronkou filosofů, mlynářů, mladých dívek, studentů a učitelů. Její svátek připadá na 25. listopadu. (Aleš Pištora)

Program koncertu (dokument MS Word)Program koncertu

22. 11. 2011