Vyhledávání Menu

Koncert Hradišťanu podpoří Domov svaté Rodiny


Domov svaté Rodiny zve na benefiční koncert Hradišťanu, který se koná 8. června 2015 od 19.00 hodin v bazilice sv. Markéty na Břevnově. Výtěžek z akce je určen na generální opravu výtahu v Domově svaté Rodiny v Liboci.


41250


V prodeji jsou stále vstupenky na stání za 190,- Kč. Rezervace se již nenabízí. Vstupenky si můžete zakoupit v Domově svaté Rodiny v Liboci, na Petřinách, v Břevnovském klášteře a v informačním centru P - 6 Bělohorská.

Domov svaté Rodiny je nestátní nezisková organizace se sídlem na Praze 6. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Tuto péči poskytujeme ve dvou zařízeních (Domov v Liboci a Domov na Petřinách). Domov svaté Rodiny při své činnosti vychází z mezinárodně přijatých dokumentů upravujících postavení osob se zdravotním a mentálním postižením, které jsou součástí právního řádu České republiky. Více na www.domovsvaterodiny.cz a www.hradistan.cz. 

(Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015