Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert k bachovskému výročí

Kromě Aria variata in a Johanna Sebastiana Bacha jsou na programu také skladby Josefa Ferdinanda Norberta Seegera, Alessandra Marcella a Domenica Cimarosy.

Obsáhlé varhanní dílo pozdně barokního skladatele, varhaníka a pedagoga Josefa Seegera našlo praktickou potřebu po desítkách českých i zahraničních kůrů a umění kontrapunktu, které předával jako vyhledávaný učitel, se také promítlo v mnoha slavných skladatelích klasicismu. Preambula (slavnostní vstup, předehra) komponoval pravděpodobně pro začátek mše a jak bylo obvyklé, od varhaníka se očekávalo a stále očekává, že umí na nástroj improvizovat.

Vliv italské hudby na hudební produkci v Čechách byl silný a svěží hudba byla doslova módou pro celou Evropu. Alessandro Marcello (1669 – 1747), představitel benátské barokní školy byl právníkem a básníkem, hudbě se věnoval pouze okrajově, přesto byl jako skladatel velice ceněn. Jeho nejznámější  skladbou je právě hobojový koncert d moll s překrásnou druhou větou.

Skladba Aria variata alla maniera Italiana nám ukáže nadšení německého varhaníka, geniálního skladatele Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750) pro italskou hudbu. Skladbu umožní důstojně interpretovat také varhany kostela sv. Kateřiny, jedinečné barokní dílo Martina Janečka z roku 1741. Závěrečná skladba, populární hobojový koncert, není původním dílem Domenica Cimarosy (1749 – 1801), z cembalové sonáty jej přepsal australský skladatel Artur Benjamin (1893 - 1960).

Koncert za finanční podpory Úřadu městské části Praha 2 zazní v kostele Sv. Kateřiny v zahradě neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v pondělí 22. března v 15:30 hodin. (Pavel Kohout, ap)

18. 03. 2010