Vyhledávání Menu

Koncert k poctě dómského varhaníka Otto Nováka

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se 29. června 2014 od 15.00 hodin koná slavnostní koncert k poctě emeritního dómského varhaníka Otto Nováka. Na varhany bude hrát Vladimír Roubal.

Otto Novák se narodil v roce 1930. Po dvou semestrech studia teologie přešel na pražskou konzervatoř, kde se věnoval hře na varhany u Josefa Kubáně. Působil jako regenschori ve farním kostele sv. Václava v Praze-Nuslích, dále jako varhaník pražských krematorií. Od roku 1951 působil také jako varhaník Svatojakubského sboru (dnes Cantores Pragenses) při bazilice sv. Jakuba v Praze 1. V roce 1961 byl jmenován dómským varhaníkem katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde působil do roku 1993 (jmenován emeritním dómským varhaníkem).

Od poloviny osmdesátých let byl členem papežské instituce pro duchovní hudbu Consociatio Internationalis Musica Sacrae, působil též jako člen výboru Společnosti pro duchovní hudbu v Praze. Spolupracoval s Národním divadlem, pražským i plzeňským rozhlasem, podílel se na některých televizních pořadech. Z jeho práce v katedrále sv. Víta vyplynula řada významných událostí, jako byla hra při jmenování biskupa Františka Tomáška kardinálem a pražským arcibiskupem, při návštěvách papeže Jana Pavla II. v Praze, hra při papežské mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu při svatořečení sv. Anežky Přemyslovny, hra při inauguracích prezidenta Václava Havla. Premiéroval také skladby některých soudobých autorů (např. Jana Hanuše) a provedl novodobé premiéry některých děl starých českých mistrů (např. Koncerty pro varhany C dur a D dur Františka Xavera Brixiho). (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 06. 2014