Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert na podporu hospicové péče

Účinkují členové Vlachova kvarteta Praha a klavíristka Helena Suchárová Weiser. Na programu budou skladby Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. Základní cena vstupenky je 200 Kč, ale částku vstupného lze navýšit dle uvážení. Výtěžek z koncertu podpoří hospicové hnutí v České republice.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče prosazuje a podporuje hospicovou a paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti. Přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání a sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Zastupuje stovky profesionálů v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky na vysokých školách. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se asociace podílela na vytvoření prvních českých Standardů kvality hospicové paliativní péče, které její členové dobrovolně dodržují. Asociace vznikla v roce 2005 a do roku 2007 prosadila uzákonění lůžkové i mobilní hospicové péče. Je členem Evropské asociace paliativní péče.

Hospicovou a paliativní péčí Asociace rozumí takové působení, kdy nemocnému je garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude za každých okolností respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Členské organizace provozují 337 hospicových lůžek - zaměstnávají 600 odborníků v hospicové paliativní péči (lékařů, sester, soc. pracovníků, ošetřovatelů, psychologů, duchovních ad.) - spolupracují s více než 200 dobrovolníků - ošetřily v roce 2009 téměř 2 973 pacientů, od začátku jejich fungování téměř 20 000 pacientů - poskytly podporu 3 670 pozůstalým v roce 2009, za celou dobu fungování 28 000 pozůstalým. (www.asociacehospicu.cz)

14. 09. 2010